Nyheter

2013-12-05

SOF:s fågelkalender – 5 december

Pilfink. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Fram till jul ska vi presentera en aktuell fågel varje dag. Fåglarna har det gemensamt att de gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Idag är det dags för pilfinken, en av våra vanligaste trädgårdsfåglar och en art som gärna besöker fågelmatningar.

 

Efter talgoxen är pilfinken den talrikaste fågeln i Vinterfåglar Inpå Knuten, den räkning av fåglar vid fågelmatningar som vi genomför varje vinter med hjälp av svenska folket. Talgoxen har kommit etta på ”topplistan” alla åtta åren. Pilfinken har varit tvåa hälften av gångerna och inte placerat sig sämre än fyra något år. Trenden har också varit att andraplatsen blivit säkrare de senaste åren. Om vi jämför med de mera vetenskapliga inventeringarna av fåglar, finns inte någon tydlig trend för pilfinken vintertid. Beståndet har varit ganska stabilt sedan mitten av 1990-talet.

 

På längre sikt har det dock hänt en hel del av både positivt och negativt slag. Under 1900-talets senare del gick pilfinken tillbaka ganska markant, särskilt i södra och mellersta Sverige. Längre norrut var utvecklingen den motsatta. Där ökade den i antal och spred sig också till nya samhällen. Ett exempel på denna spridning är Umeå. Där har man i många år haft en lättsam fågelskådartävling under januari kallad Ume Bird Race. När man startade för ett tjugotal år sedan fanns gråsparven över hela staden, medan pilfinken bara fanns på någon enstaka plats. Numera är det tvärtom: Pilfinken finns överallt och gråsparven är sällsynt.

 

Dessa båda arter är nära släkt, och möjligen finns det en viss konkurrens mellan de båda. Ser vi till deras totala utbredning, är det nämligen ovanligt att båda arterna är talrika i samma område. Det är i stället antingen den ena eller den andra som är vanlig. I Indien finns gråsparv men inte pilfink, i Kina är det tvärtom.

 

På tal om Kina minns kanske några läsare den kampanj som Kinas ledare Mao Zedong drog igång 1958. Eftersom pilfinkarna förstörde en del av skörden, skulle fåglarna utrotas. Folk gick man ur huse och skrämde pilfinkarna med så stor framgång att fåglarna till slut lär ha dött av utmattning. Så långt hade Mao Zedong framgång, men vad han inte räknat med var att pilfinkarna även åt mycket stora mängder insekter. När fåglarna var borta, fick insekterna fritt spelrum och deras påverkan på skörden var mycket större än den pilfinkarna haft. Omfattande svält följde, och enligt uppgift ska cirka 30 miljoner människor ha dött till följd av skördebortfallet.

 

Sommartid lever pilfinken till stor del av insekter och deras larver, men vid fågelmatningen är det frön av olika slag som gäller. Pilfinken äter både hampfrö och solrosfrö och är mycket begiven på hirs, ett fröslag som på senare tid även dykt upp som mat till vilda fåglar. Som burfågelmat har hirs länge varit vanligt.

 

(AW)

Pilfinken hör till trädgårdarnas karaktärsfåglar. I boken Fåglarnas trädgård, som SOF gav ut våren 2013, ges många tips om hur man kan göra sin trädgård mera fågelvänlig – och därmed också mera livfull!
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR