Nyheter

2013-12-06

SOF:s fågelkalender – 6 december

Gråsiska. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Från 1 december och fram till jul presenterar vi en aktuell fågel varje dag. Samtliga är arter som gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Idag är det dags för en av de minsta arterna, nämligen gråsiskan. Men samtidigt som den är liten är den en fågel som ibland kan ge sig ut på mycket långa resor. Ringmärkning har påvisat en trafik av gråsiskor mellan Skandinavien och Kina!

 

Gråsiskan är som sagt en liten fågel, 11–14 cm från näbb till stjärtspets och 10–16 gram lätt. Men den är härdig, och dess nära släkting snösiskan är den småfågel som regelbundet övervintrar längst norrut på vårt klot. Båda arterna förekommer cirkumpolärt, i nordliga trakter från Skandinavien genom hela Ryssland över Berings sund via Alaska och Kanada till Grönland och Island. Om det bara finns gott om björkfrön och andra frön, kan siskorna klara även den arktiska vintern. De har nämligen några knep.

 

Ett sådant knep är att de inför kvällen fyller krävan med björkfrö, sannolikt som en sorts energireserv under natten. Ett annat knep är att helt enkelt dyka ner i snön för att sova. Nere i snön är temperaturen högre än uppe i luften, och dessutom isolerar snötäcket. Både gråsiskan och snösiskan har dessutom en fluffigare fjäderdräkt än andra finkar, något som ytterligare bidrar till att skydda mot kölden.

 

Björkfrön är viktiga för dessa siskor, och det är sannolikt detta beroende som gör att framför allt gråsiskan uppträder som en invasionsfågel. Vissa år förekommer den i stora mängder långt söder om sitt utbredningsområde, andra år är den fåtalig. Om det är gott om björkfrön, finns det ingen anledning för siskorna att dra iväg. Är det däremot ont om frön, står hela livet på spel. Dessa födovandringar går emellertid inte enbart söderut utan även så att säga på tvären, vilket hos oss framför allt innebär österut. På motsvarande sätt kan östliga gråsiskor ge sig av västerut, och det är förmodligen detta som är orsak till att svenska gråsiskor kan hamna i Kina och kinesiska i Sverige. Björkar växer det längs hela vägen, och någonstans ska väl björkarna bära frön . . .

 

Invasionsuppträdandet återspeglas även i vår stora fågelräkning ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Den högsta placeringen på ”topplistan” för gråsiskan är femte plats, den lägsta nr 28!

 

Förutom den extremt nordliga snösiskan har gråsiskan även en sydlig kusin. På Brittiska öarna och i bergstrakter i kontinentala Europa förekommer en mindre och mörkare form som vi ofta kallar brunsiska. Vi tror idag att denna form isolerades från de övriga under den senaste istiden och att den sedan dess utvecklats åt ett annat håll än de nordliga. Det var förmodligen mera gynnsamt att vara brun och liten i den sydliga miljön. Under slutet av 1900-talet började de brittiska brunsiskorna sprida sig, och via Holland, Tyskland och Danmark nådde de även västra Sverige och södra Norge.

 

I Norge stötte de på häckande nordliga gråsiskor. Till en början höll sig de båda formerna på var sin kant, och parade sig inte över gränserna, men nu verkar denna barriär vara bruten. I gråsiskeflockarna finns nämligen en mycket stor variation i utseende, från till synes frostigt vita och förhållandevis stora snösiskor till små och varmt gulbruna brunsiskor, men dessutom alla variationer däremellan.

 

Genomgående är gråsiska betydligt talrikare vid fågelmatningar i norra Sverige än längre söderut. De kommer oftast i flockar, och dessa kan hysa fler än hundra individer. Vid matningarna äter de allehanda frön, men de föredrar små sorter. Bland annat har de visat sig vara begivna på hirs som är ett ganska nytt inslag i dessa sammanhang.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR