Nyheter

2012-05-07

SOF:s nya bok en succé

Vår nya bok ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” har fått ett närmast succéartat mottagande. Det är inte nog med att mer än 1000 ex. har sålts i förköp: överallt där boken visas, väcker den stort intresse. Men så är den också unik i sitt slag i världen. Inget annat land har hittills presenterat lika detaljerad information om sin fågelfauna.

 

Det största antalet häckande fågelarter finns i Dalarna (194), men Småland är det svenska landskap som har flest fåglar totalt sett (ca 8 miljoner par). Den talrikaste fågeln i landet är lövsångare med ca 13 miljoner par, men räknat till den sammanlagda vikten (biomassan) väger Sveriges tjädrar mycket mer än någon annan art (drygt 2000 ton).

 

I Sverige häckar drygt 250 fågelarter. Några är mycket talrika och spridda över hela landet, andra är ytterst fåtaliga och lokala. Sammanlagt har vi omkring 70 miljoner par häckande fåglar. Den stora mängden fåglar och deras anpassning till många olika biotoper innebär också att de är bra som indikatorer på förändringar i miljön. 

I denna bok beräknar vi antalet par av alla de fågelarter som häckar i Sverige – både på nationell och regional nivå. Resultatet är unikt – knappast något annat land kan presentera en motsvarande detaljerad översikt över fågelfaunan.

 

För samtliga arter som häckar regelbundet i Sverige ges en uppskattning av dels det totala antalet par i landet, dels förekomsten fördelad på län och landskap. Att vi valt att redovisa såväl län som landskap beror på att naturvården idag administreras på länsnivå samtidigt som historiska jämförelser bara kan göras på landskapsnivå (där gränserna är fasta och inte ändras).

 

Boken bygger på en stor mängd inventeringar som gjorts under senare decennier i landet. En mycket viktig kunskapskälla är de s.k. fasta standardrutterna som bedrivits i Svensk fågeltaxerings regi sedan 1996. Dessa inventeringsrutter finns jämnt utspridda över hela landet (totalt 716 rutter) och består av en ruta med 2 km sida (8 km linje-taxering). Flera av rutterna inventeras varje år, medan de som ligger svårtillgängligt inventeras mera sällan. Sedan starten 1996 har inventerarna av standardrutterna tillsammans gått en sträcka motsvarande ett varv runt jorden (5380 inventeringar à 8 km)!

 

De som nappat på vårt förköpserbjudande kommer att få boken med posten inom de närmaste veckorna. Alla andra har möjlighet att köpa den i Naturbokhandeln på Öland. Passa på och gör ett besök om du är på Öland nu i vår!

 

Här kan läsa mer om boken:

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5092101

 

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.933480-70-miljoner-par-faglar-i-sverige

 


 

 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR