Nyheter

2012-05-07

SOF:s nya bok en succé

Vår nya bok ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” har fått ett närmast succéartat mottagande. Det är inte nog med att mer än 1000 ex. har sålts i förköp: överallt där boken visas, väcker den stort intresse. Men så är den också unik i sitt slag i världen. Inget annat land har hittills presenterat lika detaljerad information om sin fågelfauna.

 

Det största antalet häckande fågelarter finns i Dalarna (194), men Småland är det svenska landskap som har flest fåglar totalt sett (ca 8 miljoner par). Den talrikaste fågeln i landet är lövsångare med ca 13 miljoner par, men räknat till den sammanlagda vikten (biomassan) väger Sveriges tjädrar mycket mer än någon annan art (drygt 2000 ton).

 

I Sverige häckar drygt 250 fågelarter. Några är mycket talrika och spridda över hela landet, andra är ytterst fåtaliga och lokala. Sammanlagt har vi omkring 70 miljoner par häckande fåglar. Den stora mängden fåglar och deras anpassning till många olika biotoper innebär också att de är bra som indikatorer på förändringar i miljön. 

I denna bok beräknar vi antalet par av alla de fågelarter som häckar i Sverige – både på nationell och regional nivå. Resultatet är unikt – knappast något annat land kan presentera en motsvarande detaljerad översikt över fågelfaunan.

 

För samtliga arter som häckar regelbundet i Sverige ges en uppskattning av dels det totala antalet par i landet, dels förekomsten fördelad på län och landskap. Att vi valt att redovisa såväl län som landskap beror på att naturvården idag administreras på länsnivå samtidigt som historiska jämförelser bara kan göras på landskapsnivå (där gränserna är fasta och inte ändras).

 

Boken bygger på en stor mängd inventeringar som gjorts under senare decennier i landet. En mycket viktig kunskapskälla är de s.k. fasta standardrutterna som bedrivits i Svensk fågeltaxerings regi sedan 1996. Dessa inventeringsrutter finns jämnt utspridda över hela landet (totalt 716 rutter) och består av en ruta med 2 km sida (8 km linje-taxering). Flera av rutterna inventeras varje år, medan de som ligger svårtillgängligt inventeras mera sällan. Sedan starten 1996 har inventerarna av standardrutterna tillsammans gått en sträcka motsvarande ett varv runt jorden (5380 inventeringar à 8 km)!

 

De som nappat på vårt förköpserbjudande kommer att få boken med posten inom de närmaste veckorna. Alla andra har möjlighet att köpa den i Naturbokhandeln på Öland. Passa på och gör ett besök om du är på Öland nu i vår!

 

Här kan läsa mer om boken:

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5092101

 

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.933480-70-miljoner-par-faglar-i-sverige

 


 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR