Nyheter

2012-06-08

Stor äggsamlarliga på väg rullas upp

Polis och åklagare i både Sverige och Finland arbetar nu med att rulla upp ett nätverk av äggsamlare som varit mycket aktiva och bland annat regelbundet samlat fågelägg i den svenska fjällvärlden runt Stekenjokk. Detta är också bakgrunden till det tillfälliga, men mycket stora, naturreservat med tillträdesförbud som inrättats på gränsen mellan Jämtlands och Västerbottens län. Idag meddelar tullen i finska Österbotten att man gjort ett beslag hos en finsk samlare omfattande ca 10000 fågelägg och närmare 300 döda fåglar. Tipset om samlaren kom från svensk polis.

 

 

Hela härvan började för ett par år sedan med att polisen i Skottland tog kontakt med kollegor i Sverige. I dokument som beslagtagits i Skottland figurerade en svensk man bosatt i Sörmland. Hos denne man kunde polisen omsider beslagta omkring 3000 ägg, varav många från fredade och sällsynta fåglar. Men man kom också över ytterligare korrespondens som förra året ledde till ett tillslag i Härnösand. Även där kunde polisen beslagta en stor mängd fågelägg.

 

Det var efter detta tillslag som den svenska polisen kontaktade Finland, och i november i fjol inledde den finska tullens brottsbekämpningsgrupp en förundersökning. Hos en person i Österbotten gjordes ett mycket stort beslag. Äggen var i huvudsak insamlade i Finland, Sverige, Norge och Island. Merparten tillhör fridlysta arter för vilka det finska miljöministeriet fastställt specifika ersättningsvärden. Totalt uppgår dessa ersättningsvärden enligt finska myndigheter till flera hundra tusen euro, dvs. flera miljoner kronor. De döda fåglarna kom från Finland och Sverige, och enligt förundersökningen var flera av dem skjutna. Syftet var att stoppa upp fåglarna.

 

Åtal kommer sannolikt att väckas i Finland i slutet av året, och i Sverige räknar miljöåklagare Stig Andersson i Östersund med att väcka åtal under hösten. Det handlar om tre personer, varav en från Västernorrland, en från Bohuslän och en från Mellansverige. Rubriceringen blir då grovt jaktbrott (som dessutom anses vara systematiskt och av stor omfattning), jakthäleri och artskyddsbrott. Det sistnämnda ser åklagaren allvarligt på eftersom äggplundrarna återkommit till samma plats flera år i rad vilket inneburit att den genetiska variationen på platsen riskerat att utarmas.

 

Beslagen och utredningarna är som nämnts också anledningen till att Länsstyrelserna i Jämtland och Västerbotten har beslutat att inrätta ett tillfälligt naturreservat på 460 kvadratkilometer i Stekenjokkfjällen. Från och början av denna vecka och juni månad ut blir det tillträdesförbud, vilket innebär att det är förbjudet att lämna vägen och röra sig i terrängen. Utredarna misstänker att det kan finnas flera som är inblandade i äggsamlarhärvan och att dessa kommer att fortsätta verksamheten. Enligt Håkan Modin, som är operativ chef vid polisen i Jämtland, skall polisen jobba aktivt med polisflyg och förstärkt bemanning för att se till att förbudet efterlevs.

 

Anders Wirdheim

 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR