Nyheter

2014-04-14

Storspov – veckans fågel (16)

Storspov. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Denna vecka lär storspovsträcket nå sitt maximum i Sverige. Men vänta nu, säger kanske någon sydsvensk: Storspovarna har ju varit här i en dryg månad redan. Det är i och för sig riktigt, men det är dagarna strax före eller runt 20 april som sträcket kulminerar. Då passeras vi av större mängder storspovar på väg till de norra delarna av landet och till Finland. Just denna vecka kan man få möta flockar på flera hundra storspovar. Det är en ljudupplevelse som har få motsvarigheter i den svenska naturen.

 

Stora flockar med storspovar kan man få uppleva på många platser runt om i Sverige beroende på väder och vindar. En plats som dock alltid verkar hysa större flockar med storspovar strax efter mitten av april är Påarpsområdet med Trönninge ängar i södra Halland. Där rastar storspovarna antingen på stranden eller på ängarna innanför. De enskilda flockarna stannar sällan länge utan vilar bara några timmar innan de drar vidare mot nordost.

 

Storspoven häckar i stora delar av Sverige utom i fjällen. Där ersätts den av släktingen småspov. De allra flesta svenska storspovarna häckar på extensivt skött jordbruksmark, men särskilt i norr finns det även par som häckar på myrar. De fåglar som håller till på jordbruksmark väljer oftast betesmarker med lite högre gräsvegetation. En hårdbetad strandäng kan duga för födosök men inte som boplats. Boet ska kunna gömmas i en tuva.

 

När jordbruket i Sverige rationaliserades kraftigt under 1970- och 80-talen, förlorade storspovarna många lämpliga miljöer. Följden blev en kraftig tillbakagång, i runda tal en halvering på bara något årtionde. Därefter har beståndet legat på en ganska stabil nivå, men beståndet är alltså betydligt mindre idag än vad det var för 40 år sedan. Det ska också sägas att storspoven upplevde en liten renässans på 1990-talet. Den jordbrukspolitik som då bedrevs gav bidrag till trädor, och trädesåkrar är en miljö som storspoven verkar trivas alldeles utmärkt i. Dagens jordbrukspolitik missgynnar dock storspoven (liksom de flesta andra typiska ”jordbruksarter”).

 

Storspoven hör också till de vadarfåglar som man kan möta på retursträck (höststräck) redan innan sommaren nått sin kulmen. Det är inte ovanligt att man veckan före midsommar hör storspovens flöjtande från skyn. Letar man reda på upphovet, kan man få se en flock påfallande långnäbbade storspovar på väg mot söder. De långa näbbarna skvallrar om att det är honor som överlämnat ungomvårdnaden till sina respektive hannar. Precis som hos flera andra vadare, flyttar honorna iväg innan ungarna är självständiga. När honorna flyttar varierar en del från art till art. Hos några arter drar honorna iväg så snart de lagt äggen, hos andra när äggen kläckts.

 

Storspovhonan har som redan nämnts en genomsnittligt längre näbb än hannen. Den långa näbben används till att borra efter daggmaskar och allehanda andra ryggradslösa djur. Vintertid sker mycket av födosöket på tidvattenstränder, och då är det snarare havsborstmaskar än daggmaskar som står på menyn. Vid sådana tillfällen kan man också se storspovar som sticker ner näbben på baksidan av stenar och låter näbben följa stenens undersida. Uppenbarligen har de lärt sig att det på undersidan av stenar ofta finns godbitar att hämta.

 

Allra sist kan en liten varning vara på sin plats: Om en storspovs flöjtande hörs från skyn nu under våren kan det också vara staren på grannens taknock som visslar.

 

(AW)

 

 

 
 
2017-06-15

Blyammunition bör förbjudas!

 
2017-06-06

Vaktavlösning vid Långe Jan

 
2017-06-02

Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet

 
2017-05-24

Presentationer från IBA-seminariet

 
2017-05-22

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

 
2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

 
2017-05-15

BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

 
2017-05-10

Flyttfåglar: Kärlek på distans

 
2017-05-10

Fågeltornskampen - så gick det!

 
2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

 
2017-05-06

Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

 
2017-05-03

Torninen taisto, Fågeltornskampen, Tårnenes dag

 
2017-04-25

Jobba hos oss - BirdLife Sverige söker kommunikatör

 
2017-04-22

Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

 
2017-04-18

Ny, utökad, upplaga av Börja skåda fågel

 
2017-04-11

Jag har pratat fågelskådning med hundratals

 
2017-04-07

Full fart vid Trädgårdsmässan

 
2017-04-06

En samlad svensk fågellokalsguide på gång

 
2017-03-31

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

 
2017-03-13

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

 
2017-03-10

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

 
2017-03-08

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

 
2017-03-08

Fåglar gör oss lyckliga

 
2017-03-07

Fortsätt att mata fåglar

 
2017-03-02

Regeringen ägnar sig åt "greenwashing"

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR