Nyheter

2014-05-26

Svarthakad buskskvätta – veckans fågel (22)

Svarthakad buskskvätta, Kivik (Sk) maj 2014. Foto: Hans Cronert/Skånska bilder

 

Är det möjligen så att vi bevittnar ett genombrott i år? Det handlar om svarthakad buskskvätta som etablerad svensk häckfågel. Efter en första häckning i Skåne år 2000 har den varit regelbunden med något par i vårt sydligaste landskap sedan 2007. I år finns det svarthakade buskskvättor på flera platser i Skåne och dessutom har häckning även konstaterats i Halland. Det verkar vara något av ett genombrott, och sannolikt kan vi tacka klimatet för detta nya tillskott i vår fågelfauna.

 

Svarthakad buskskvätta är en fågel som är utbredd över en stor del av gamla världen, från södra Afrika, via Europa till östra Asien. Tidigare betraktades samtliga taxa inom denna grupp som en art med åtskilliga raser, men numera är den svarthakade uppdelad i flera olika, tämligen närstående, arter. Den form som nu är på väg att etablera sig i Sverige häckar i stora delar av Västeuropa och spred sig under slutet av 1900-talet till både västra Danmark och sydvästra Norge. Nu kan vi nog även betrakta den som en regelbunden svensk häckfågel.

 

Det allra första svenska fyndet gjordes i Malmö redan 1851. Men därefter sågs endast två fåglar de följande 100 åren. Från mitten av 1950-talet har svarthakad buskskvätta varit årlig i Sverige, men ända fram till slutet av 1990-talet handlade det bara om något tiotal fynd per år (som mest 24 individer). Därefter har bilden förändrats och det första häckningsfyndet gjordes som sagt i Skåne 2000, närmare bestämt utanför Simrishamn. Några år senare noterades en häckning i Västergötland, och sedan 2007 har arten häckat i stort sett årligen i Skåne med Falsterbohalvön som något av ett litet kärnområde.

 

Svarthakad buskskvätta är en av de arter som anses gynnas av en förändring mot ett mildare klimat. Till skillnad från släktingen buskskvätta, som är Afrika-flyttare, är den västeuropeiska svarthakade buskskvättan kortflyttare eller stannfågel. En individ som övervintrade i Getinge i Halland visade sig vara ringmärkt i södra Norge. Dit återvände den och häckade våren därpå.

 

I Danmark har arten spridit sig och ökat i antal under senare tid efter att i slutet av 1900-talet varit en sydjylländsk specialitet. Numera räknar man med åtminstone 300 par i vårt södra grannland, och arten är inte längre enbart knuten till Jylland. Den häckar även på flera av de danska öarna. En motsvarande utveckling verkar för övrigt vara på väg även när det gäller den sydliga (vitsjärniga) rasen av blåhake.

 

Hur många par av svarthakad buskskvätta som häckar i Sverige i år är lite oklart. Av hänsyn till fåglarna är det några par som inte rapporteras frekvent. Men det verkar som att kan finnas fem par i Skåne, spridda längs kusten från nordväst till öster, och minst ett par i Halland. Det sistnämnda utgör första häckningen i Halland av arten.

 

Fåglar är över huvud taget mycket bra som indikatorer på förändringar som rör klimatet. Fåglarna kan förvisso flyga, vilket innebär att de snabbt kan anpassa sig efter olika omvärldsförhållanden. Förutom att nya arter vandrar in, och andra sannolikt kommer att trängas undan norrut, kan vi följa klimatförändringarna via ändrade ankomst- och avflyttningstider hos flyttfåglar. De som hittills påverkats mest är naturligtvis kortflyttarna, som kan känna av väderförändringarna i sina vinterkvarter relativt nära häckningsområdena. Men även tropikflyttare har visat sig anlända tidigare än förr. I det fallet börjar Ottenby fågelstation få ett mycket digert och intressant material. Mer om detta en annan gång.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR