Nyheter

2013-02-12

Tillbakagång över nästan hela linjen

Nötskrika Foto: Ulrik Bruun

Årets upplaga av Vinterfåglar Inpå Knuten blev (som vanligt) en stor framgång. Men frågan är om det även gäller fåglarna. En hel del pekar på att det, trots omväxlande väder, har varit en ganska besvärlig vinter för de allra flesta av fågelbordens besökare. Drygt tre fjärdedelar (77 procent) av alla arter har nämligen minskat i antal jämfört med förra året. Framtiden får utvisa om detta är just en tillfällig minskning föranledd av vintervädret eller om den blir bestående.

 

När nästan alla rapporter registrerats, kan vi konstatera att det även i år deltagit ca 20 000 svenska hushåll i vår stora fågelräkning. Men vi kan som sagt också notera att det varit genomsnittligt färre fåglar på fågelmatningarna än tidigare år. Delvis kan detta förklaras av att det var förhållandevis ont om s.k. invasionsfåglar, t.ex. siskor och sidensvans. Men även de annars så stabila vinterfåglarna talgoxe, pilfink och blåmes minskade i antal.

 

Frågan är då om detta återspeglar en bestående förändring i negativ riktning eller om det mera handlar om förhållandena just denna vinter? Vi vet att utvandringen av många arter var ovanligt stor i höstas, bl.a. noterades exceptionella rekord av flyttande blåmesar i Falsterbo. Men blåmesens minskning i vårt material är ganska liten, så det verkar inte vara någon hållbar förklaring.

 

En annan faktor som kan ha spelat in är det ganska kraftiga skifte i väderlek som vi upplevde i slutet av november förra året. Från att november tidigare varit extremt mild, fick vi ganska bister kyla ända fram till jul. Detta kan ha fått många fåglar att dra iväg, men väderförändringen kan naturligtvis också ha inneburit att många fåglar inte klarade sig utan dukade under.

 

Bland de få arter som ökat jämfört med förra året finns nötskrika och större hackspett, som båda är kända för att variera kraftigt i antal vintertid. Men där finns också stjärtmes och steglits, två arter som är relativt sentida som besökare på fågelmatningar. Uppenbarligen fortsätter denna beteendeförändring att sprida sig. Ännu en art har f.ö. ökat markant i antal på fågelmatningarna. Det är trädkryparen, men den finns inte med i statistiken eftersom den ända fram till nu varit så ovanlig vid fågelmatningar att den inte fanns förtryckt på rapportblanketten. Det måste vi ändra till nästa år, för nu har även trädkryparna upptäckt ”de dukade borden”.

 

Anders Wirdheim

 

 

Topplistan  (jämfört med 2012)

 


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR