Nyheter

2014-09-03

Tio valfrågor om natur och miljö – BirdLife Sveriges valenkät

Morkullan skyddas från jakt under häckningstid av EU:s fågeldirektiv. Fungerar detta direktiv bra eller bör det förändras? De politiska partierna har delvis olika syn. Foto: Tomas Lunquist/N

 

Årets val närmar sig, och det börjar hetta till i debatterna. Men frågor som rör natur och miljö lyser fortfarande med sin frånvaro. Detta är lite märkligt eftersom svenska folket både är ett naturälskande folk och anser att miljöfrågorna hör till de viktigaste politiska frågorna. Sedan förra valet har andelen som sätter miljöfrågorna högt ökat ganska markant enligt en opinionsundersökning som Novus gjort. Vi i BirdLife Sverige har ställt tio frågor till de politiska partierna. Vår enkät skickades till nio partier, de åtta som är representerade i riksdagen samt till Feministiskt Initiativ. Alla utom Sverigedemokraterna har svarat.

 

Vi vill undvika att värdera de olika partiernas svar och ställningstaganden mer än att rent allmänt konstatera att det är Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive kommentarer som bäst rimmar med de frågor vi driver inom BirdLife Sverige. I den andra ändan av skalan återfinns Moderaterna och Kristdemokraterna. Någonstans mitt emellan står Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Var Feministiskt Initiativ står är svårt att säga eftersom företrädarna för partiet inte motiverat sina svar.

 

Den som tycker att frågor om natur- och miljö är viktiga i årets val gör också klokt i att titta på de enkäter som exempelvis Naturskyddsföreningen, WWF, Fältbiologerna och Jägareförbundet gjort. Det bör också noteras att som vanligt förhåller det sig delvis så att ”som man frågar, får man svar”.

 

Vår enkät med de tio frågorna finns här.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR