Nyheter

2014-07-28

Underbart är kort – veckans fågel (31)

I hisnande fart och under ljudligt skriande far tornseglarna omkring mellan hustaken och sätter färg på den svenska sommaren. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Sommaren står ännu i sitt vackraste flor, men den svenska sommaren är kort – och så är också tornseglarnas vistelse hos oss. Därför kan det vara värt att passa på att njuta medan tid är. Redan i nästa vecka börjar tornseglarna försvinna från sina häckningsplatser, och då upphör också deras underbara hisnande och skriande förföljelsejakter runt husen.

 

I många år har jag haft förmånen att ha häckande tornseglare på mitt hus. Därför har jag också kunna följa deras förehavande på nära håll. Bland annat försöker jag fastställa datum för avflyttningen, det vill säga när ungarna lämnar boplatsen. I de allra flesta fall har detta skett under första augustiveckan, men tidpunkten har varierat. Någon gång har ungarna lämnat holken redan i slutet av juli, och kyliga somrar har det hänt att de blivit kvar till efter mitten av augusti.

 

Även om de första tornseglarna oftast ses redan runt månadsskiftet april/maj i södra Sverige, är det i regel först i början av juni som ”mina” tornseglare etablerar sig på huset. De flesta somrar har jag två par, ett i en specialbyggd holk och ett i luftspalten mellan vägg och tak ovanför dörren till mitt lilla kontor. Dessa båda platser står också högt i kurs hos områdets pilfinkar, och det händer att pilfinkarna har påbörjat en andra kull när tornseglarna anländer. Då blir det strid, och det är alltid tornseglarna som vinner. De kastar helt enkelt ut pilfinkarna. Men det går ingen större nöd på pilfinkarna. De brukar snabbt hitta en ny boplats och ligger strax på ägg igen. 

 

Tornseglare har förresten blivit ett etablerat namn på denna fågel. Numera är det sällan man hör någon använda det gamla namnet tornsvala. Namnändringen genomfördes av pedagogiska skäl (det är ju ingen svala) för flera årtionden sedan, men den mötte mycket hårt motstånd. Kanske var den främsta orsaken till detta att tornseglaren/tornsvalan är en så älskad fågel. Den förmår som ingen annan att prägla den svenska sommaren, inte minst då de långa och ljusa sommarkvällarna.

 

Tornseglaren är den mest luftburna av alla Sveriges fåglar. Den lever nästan hela sitt liv i luften och har fast mark under sina små fötter i regel enbart i samband med häckningen. Det finns studier som antyder att unga tornseglare befinner sig i luften hela tiden från att de lämnar boet tills de själva ska häcka när de är ett par år gamla. De hittar sin mat i luften i form av små flygfän, de sover i luften och omsider så parar de sig även i luften. Det har länge varit känt att tornseglare kan befinna sig på hög höjd nattetid, uppenbarligen sovande, glidande på luftströmmar. Det finns rön som pekar på att fåglar kan ”sova” med ena hjärnhalvan i taget, och kanske är det just så som tornseglarna klarar av att leva sitt luftburna liv?

 

Släktet seglare är stort och utbrett över större delen av jorden. Artrikedomen är störst i tropiska trakter, medan det endast är få arter som förmått anpassa sig till nordliga områden. Här i norra Europa är det bara tornseglaren som häckar, men längre söderut på kontinenten förekommer ytterligare några arter. Samtliga dessa har gästat Sverige mera tillfälligt, och totalt har det setts åtta olika seglararter i landet (varav två som gäster långt österifrån och en från Nordamerika!).

 

Våra tornseglare är långflyttare och tillbringar vintern i Afrika söder om ekvatorn. Sentida studier med så kallade ljusloggar antyder att vägen till och från vinterkvarteren inte är spikrak och direkt utan går via Västafrika med uppehåll i båda riktningarna.

 

Nu är det som sagt snart dags för dem att ge sig iväg efter ett par korta sommarmånader på häckningsplatserna. Ännu lär vi kunna uppleva dem när de i skriande flockar far runt mellan hustaken, men det lär inte ges många tillfällen. Så passa på att njuta: Underbart är kort!

 

(AW)

Tornseglaren är luftburen som ingen annan svensk fågel. Det gäller även när den dricker. Foto: John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR