Nyheter

2013-12-01

Välkommen till SOF:s adventskalender!

 

Fram till jul ska vi presentera en aktuell fågel varje dag. Fåglarna har det gemensamt att de gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Först ut är gulsparven.

 

Vem har inte sett julkort med en havrekärve full av domherrar!? Det är ett populärt motiv, men det har inte mycket med verkligheten att göra. För en domherre måste havre vara något av nödproviant; Om all annan tänkbar mat är slut, kan havre möjligen duga. Annat är det för gulsparven. Det är den verkliga havreälskaren bland fågelmatningarnas gäster.

 

Gulsparven har en något turbulent historia i Sverige och övriga Nordvästeuropa. Det är en av många fågelarter som fann sig väl tillrätta i det jordbrukslandskap som fanns i våra trakter ända fram mot mitten av 1900-talet. Snart sagt överallt hörde man dess karaktäristiska sång under vår och försommar. Höst och vinter samlades stora flockar på stubbåkrarna för att äta spillsäd. Men så kom mitten av 1900-talet med kemiska "landvinningar" inom jordbruket. Utsäde behandlades med kvicksilverpreparat för att förhindra angrepp av skadesvampar och odlingar besprutades med DDT mot insekter. Gulsparven var en av de småfåglar som drabbades allra hårdast.

 

Bestånden minskade i hela nordvästra Europa, och under 1960-talet var gulsparven betydligt sparsammare i jordbrukslandskapet än tidigare. En viss återhämtning kunde skönjas när de ovan nämnda gifterna förbjöds, men därefter har trenden åter pekat nedåt – om än inte alls lika dramatiskt som i mitten av 1900-talet. Nu är det i stället strukturomvandlingar i jordbruket som påverkat gulsparven negativt. Det finns inte mycket plats för gulsparvar i intensivt odlade jordbruksbygder. I stället hittar vi en betydande del av dagens bestånd i kraftledningsgator, på hyggen samt naturligtvis i mera marginella jordbruksbygder, t.ex. i gränstrakter mellan slättbygd och skog.

 

Det svenska beståndet är fortfarande stort, ca 900 000 par enligt Fåglarna i Sverige – antal och förekomst, men det har minskat med mer än hälften sedan mitten av 1970-talet. Det visar såväl Svensk fågeltaxerings s.k. sommarpunktrutter som Vinterfågelräkningen. Så sätt gärna ut en havrekärve och erbjud gulsparvarna lite lättåtkomlig föda i decembermörkret. De betalar rikligt tillbaka genom att lysa upp vardagen.

 

I SOF:s bok Mata fåglar finns massor av tips om fågelmatning. En lämplig julklapp till alla som gillar att fåglar livar upp utanför fönstret under mörka vintermånader.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR