Nyheter

2014-06-16

Vårens sista flyttfågel, nordsångaren – veckans fågel (25)

Sjungande nordsångare. Bilden är hämtad från boken ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” som SOF gav ut 2012. Där presenteras tämligen detaljerade uppskattningar av samtliga häckande fågelarters svenska bestånd. Foto: Daniel Pettersson

Detta är den fågelart som anländer sist av alla till Sverige – ofta är det först under midsommarveckan som den första nordsångaren rapporteras från nordligaste Sverige. Ett klassiskt område är bergets Njullas sluttningar mellan Abisko och Björkliden, men den kan naturligtvis även dyka upp på andra platser. Klart är dock att nordsångaren hos oss befinner sig på sin allra västligaste utpost i ett mycket vidsträckt utbredningsområde.

 

Nordsångaren häckar i fjällbjörkskog och liknande miljöer från Skandinaviska halvön i väster genom hela Ryssland till västra Alaska. Närstående arter finns i angränsande områden i nordöstra Asien (Kamtjatka och Japan). Lokalt kan den vara ganska talrik i Sibirien, något som blir uppenbart för resenärer som besöker Sydostasien under vinterhalvåret. I exempelvis Malaysia och Singapore kan nordsångaren vara den talrikaste tättingen i lämpliga miljöer under vintern.

 

Det är alltså i Sydostasien som nordsångaren övervintrar, vilket innebär att de fåglar som häckar i Sverige har en mycket lång flyttningsresa. Det är förmodligen också en av anledningarna till att den anländer så sent. En annan är att det först är fram emot midsommar som fjällbjörkskogarnas löv slår ut. Som andra små Phylloscopus-sångare lever nordsångaren på insekter, och det finns ju ingen större anledning att komma innan insektslivet tagit ordentlig fart.

 

Nordsångarens kända historia i Sverige är inte lång. Det första fyndet gjordes i Karesuando 1 juli 1888, och därefter dröjde nästa fynd till 1916. Men då handlade det å andra sidan om en konstaterad häckning, även den i Torne lappmark. Först på 1940-talet började mera regelbundna fynd rapporteras, och på 1950-talet uppträdde den talrikare än vad den gjort varken förr eller senare. Bland annat fanns det tio sjungande hannar på Njullas sluttningar sommaren 1950. Vid denna tid uppträdde nordsångare regelbundet även betydligt längre söderut – i gränstrakterna mellan Dalarna och Värmland samt i angränsande trakter i Norge.

 

De allra flesta fågelskådare som stiftat bekantskap med nordsångaren i Sverige har gjort detta på berget Njullas sluttningar. Detta område är lättillgängligt, och informationen om en sjungande nordsångare sprids snabbt. Men naturligtvis kan arten dyka upp i liknande biotoper i andra delar av vår vidsträckta fjällvärld. Detta har också visats genom inventeringar av de så kallade fasta standardrutterna. Dessa rutter ligger utlagda som rutor, jämnt fördelade över hela landet. Rutan har två kilometers sida, och den som inventerar följer kartan så noga det går och registrerar alla fåglar som ses eller hörs längs den totalt åtta kilometer långa rutten.

 

Det finns totalt 716 standardrutter i landet, och ett litet fåtal har inventerats alla 19 åren sedan metoden introducerades 1996. Alla rutter kan naturligtvis inte inventeras varje, men att mellan 450 och 500 rutter inventeras varje år är gott nog. Varje rutt har nu inventerats minst två gånger, och i genomsnitt har rutterna inventerats drygt nio gånger sedan starten.

 

Detta system har gett oss mycket ny kunskap om vår fågelfauna. Bland annat har nordsångaren registrerats så pass många gånger att forskarna nu beräknar det svenska beståndet till cirka 100 par. Det är alltså inte enbart på berget Njullas sluttningar man kan höra nordsångare vid midsommartid!

 

(AW)

 

 


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR