Nyheter

2013-08-21

10 500 storskarvar i vinter-Sverige(4)

Uppskattningsvis 10 500 storskarvar fanns i svenska vatten under januari 2013. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

I januari 2013 genomfördes en inventering av övervintrande storskarvar i svenska vatten. Totalt beräknades populationen uppgå till omkring 10 500 individer med störst koncentrationer i Västra Götalands län följt av Skåne län och Gotlands län. Inventeringen utgör del av en alleuropeisk insats med syfte att klargöra populationsstorlek och utbredning inom detta område. De skarvar som uppehåller sig i svenska vatten vintertid tillhör både nordliga bestånd av atlantiska storskarvar (Phalacrocorax c. carbo) och fåglar tillhörande det i Sverige häckande beståndet av mellanskarv (Phalacrocorax c. sinensis).  

 

Meningen var att hela kusten från norra Bohuslän till och med Stockholms skärgård skulle inventeras, delvis med flyg. Men på grund av otjänlig väderlek fick flyginventeringarna ställas in. Trots detta kunde stora sträckor täckas från land och sammanlagt räknades 5 704 storskarvar längs de inventerade kuststräckorna. 

 

För de områden som inte kunde inventeras tog vi hjälp av spontanrapportering via Artportalen och lokala ornitologer. Därefter kunde det totala vinterbeståndet 2013 beräknas till knappt 10 500 individer. 

 

Om vintern 2012/2013 kan ses som representativ innebär detta att det övervintrande beståndet motsvarar mindre än en tiondel av det antal skarvar som finns i Sverige under sommaren. Vid inventeringen av häckande storskarvar sommaren 2012 räknades drygt 40 000 par, dvs. 80 000 häckfåglar. Till detta antal kommer årets reproduktion samt ett betydande antal subadulta, ännu inte häckande, individer. Under sensommaren torde det därför finnas fler än 100 000 storskarvar i landet.

 

Intressant i sammanhanget är att det i vissa områden var påfallande ont om skarvar i januari i år. Det gällde även kuststräckor där skarven även vintertid beskylls orsaka stor skada på fisket, t.ex. längs Hallands kust, i Blekinges skärgård och i Stockholms inre vatten (innanför ytterskärgården). I det sistnämnda området fanns inga skarvar alls.

 

(AW) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR