Nyheter

2011-06-13

300 000 havsfåglar dödas årligen vid långrevsfiske(1)

Svartbrynad albatross har minskat kraftigt inom vissa områden på grund av att många fastnar på långrevar och dränks. Foto: Daniel Bengtsson.

Trots stor internationell uppmärksamhet under senare år är läget för många albatrossarter och andra havsfåglar fortfarande mycket allvarligt. En ny studie från BirdLife International och RSPB visar att uppemot 300 000 fåglar dör varje år som bifångster vid långrevsfiske (Long-line fishing). Fåglarna försöker ta de beten som man agnar krokarna med och dränks när de fastnar. Problemen finns över hela världen, men i rapporten nämns särskilt spanska och japanska fiskeflottor. 

För några år sedan fick kampanjen "Save the Albatross" stort internationellt genomslag. En viktig orsak var att deltagarna i den stora havskappseglingen Volvo Ocean Race gjorde albatrossernas sak till sin. Skepparna på de olika tävlingsbåtarna uttalade sig i media och berättade om hur mycket albatrosserna betyder för dem rent känslomässigt. Följderna blev att fiskerimyndigheterna i många länder vidtog kraftfulla åtgärder för att minska bifångsterna av fåglar. Bland annat lyckades man minska dödligheten i vattnen runt Sydgeorgien med 99 procent och i sydafrikanska vatten med 85 procent. Så sent som i april i år införde Brasilien nya och hårdare regler för det brasilianska fisket efter tonfisk. 


Men dessa framgångar till trots är problemet fortfarande stort. I rapporten nämns bland annat den spanska långrevsflottan som fiskar runt Gran Sol i Atlanten sydväst om Irland. Enbart denna flotta beräknas döda omkring 50 000 havsfåglar varje år, huvudsakligen liror och stormfåglar. Även den japanska tonfiskflottan orsakar många fåglars död. Beräkningar pekar mot ca 20 000 årligen, i det fallet huvudsakligen albatrosser. 
Av världens 22 arter albatrosser anses 17 vara hotade, och hoten kommer huvudsakligen från långrevsfisket. Eftersom albatrosserna har en mycket långsam reproduktionstakt är den stora dödligheten genom fisket mycket allvarlig och måste begränsas ytterligare. 
– Det går att minska bifångsterna kraftigt med enkla medel, säger Cleo Small, ansvarig för Global Seabird Programme och medförfattare till rapporten. Exempel på sådan åtgärder är färggranna band som skrämmer bort fåglarna från båtarnas akter, där långrevarna sätts, liksom att förse krokarna med tyngder så att de snabbt sjunker utom räckhåll för fåglarna. 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR