Nyheter

2013-02-13

40 600 par storskarvar i Sverige(4)

Skarvkoloni i Vänern. Foto: Anders Wirdheim

Nu är förra årets omfattande inventering av storskarv (dvs den häckande rasen "mellanskarv") slutredovisad. Med en del kompletteringar mot slutet av förra året blev summan totalt 40 600 par. Det innebär att antalet par minskat med ca 3000 sedan den förra heltäckande inventeringen som genomfördes 2006. Sverige är dock ett avlångt och stort land, vilket innebär att utvecklingen skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Generellt kan sägas att i de områden där skarvarna funnits längst har minskningen varit störst, medan beståndet är stabilt eller till och med fortfarande ökar något i de områden som koloniserats sent. Rapporten finns att ladda ner här.


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR