Nyheter

2013-05-16

400 000 sjöfåglar dör varje år i fiskegarn(4)

De alförrädare som övervintrar i Östersjön, bl.a. vid Åland och utanför Estlands kust, hör till de fågelbestånd som drabbas av död i fiskegarn. Även Östersjöns alfåglar, svärtor och sillgrisslor drabbas i betydande omfattning, och totalt beräknas ca 76 000 fåglar dö i fiskegarn varje år i Östersjön. Foto: John Larsen

I en studie som publiceras av BirdLife i dag visar forskaren och marinbiologen Ramunas Žydelis att 400 000 fåglar dödas varje år i samband med garnfiske. Det är första gången den massiva omfattningen av detta problem har klarlagts – och det behövs snabba åtgärder för att ta itu med det.

 

 

Studien, som är den första globala uppskattningen gällande bifångst av sjöfåglar vid garnfiske, betonar att den stora summan bör ses som ett minimum. Det beror dels på bristande rapportering, dels på det som kallas "spökfiske", där förlorade fiskeredskap fortsätter att fånga fåglar.

 

Nät används över hela världen, främst i kustnära fiske. De är i allmänhet tillverkade av tunn nylon, vilket gör dem nästan osynliga under vattnet. Bland de hotade arter som visat sig fastna i betydande grad finns exempelvis humboldtpingvin, marmoralka och vår alfågel. Sjöfåglar är inte de enda offren, nät utgör också ett stort hot mot delfiner, valar, sälar och sköldpaddor.

 

Studien visar att uppskattningsvis 76 000 fåglar dödas varje år i Östersjön. Det gör detta innanhav till ett av de värst drabbade områdena i världen.

 

EU: s handlingsplan för att minimera bifångsterna av sjöfågel i fiskeredskap, som lanserades förra året, pekade ut bottengarn som ett prioriterat insatsområde. Planen är emellertid i huvudsak frivillig, varför BirdLife nu efterlyser bindande åtgärder.

 

– BirdLife vill arbeta tillsammans med fiskare för att utveckla fungerande lösningar på detta problem. Det är viktigt att EU: s nya handlingsplan öppnar resurser för att hitta tekniska lösningar och fylla kunskapsluckor. När det gäller Östersjön är detta särskilt angeläget för arter som alförrädare, alfågel och svärta, som alla är globalt hotade och som minskar i en alarmerande takt i Östersjön, säger Rory Crawford på BirdLife Global Seabird Programme.

 

Kjell Larsson, forskare på Högskolan på Gotland och den som kan Östersjöns fåglar bättre än någon annan, säger så här om möjligheterna att begränsa fiskets skador på fåglar:

– Med relativt lindriga inskränkningar för fisket, t.ex. förbud mot att sätta torskgarn på grundare vatten än 30 meter mellan oktober och april, där man ändå inte får någon fisk vid denna årstid, skulle man kunna minska problemet med bifångster av alfågel radikalt.

– Om de som kan fågel och de som kan fiske skulle sätta sig ner och gemensamt titta på problematiken, skulle man kunna komma fram till lösningar som inte påverkar fisket mer än mycket marginellt, men som ändå räddar mycket fågel.

 

(AW) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR