Nyheter

2015-01-18

Abiskogökars flyttning kartlagd(3)

En av de fyra gökarna fotograferad efter det att den fått en satellitsändare med antenn monterad som en liten ryggsäck. Sändaren väger ca 5 gram. Foto: Patrik Olofsson/N

 

I det senaste numret av Fåglar i Norrbotten berättas en mycket fascinerande historia om fyra gökhannar som följts med satellitsändare. Tre av dessa kunde följas under i stort sett hela flyttningsresan, och en av de tre under två resor till Afrika tur och retur. Samtidigt visar följningarna att gökarna utsätts för stora påfrestningar under resorna. För en av de fyra verkar ökenpassagen ha blivit ödesdiger och för en annan slutar spåren när den bara hade 50 mil kvar till målet.

 

Samtliga fyra gökar som fick sändare var hannar. En av sändarna hade troligen något tekniskt fel eftersom den slutade fungera redan medan göken var kvar i Abiskotrakten. De övriga tre sändarna fungerade som de skulle, och deras bärare gav sig iväg efter parningssäsongen mot slutet av juli. De hade då bara varit i trakten i en och en halv månad. Resan söderut gick inte i ett svep. Istället gjorde gökarna två längre stopp inom Europa, ett första i Finland och ett andra i Östeuropa. Resorna till dessa båda stopp gick i flera kortare etapper. Därefter ändrade fåglarna strategi och flög, sannolikt i en enda etapp, ända ner till Sahelzonen söder om Sahara i Afrika. Där stannade de på nytt en tid innan de fortsatte till vinterkvarteren i Kongo eller Angola.

 

Även under vårflyttningen gjordes ett par olika etapper. Efter att ha lämnat vinterkvarteret flög de norrut och därefter västerut så att avresan över Sahara startades från Västafrika. För en av fåglarna tog som sagt resan slut under denna passage – de sista radarekona är från Atlasbergen i Marocko. Tidigare studier gällande rovfåglar har visat att vårflyttningen över öknen är den del av hela flyttningsresan då flest fåglar dukar under. För en annan av gökarna tappades kontakten, som redan nämnts, när den inte hade långt kvar till målet. Det är oklart vad som hände med denna individ, men kanske var orsaken en duvhök.

 

Alla de fyra följningar som gjordes visade att gökarna genomför en ögleflyttning. De följer alltså inte samma väg på vårflyttningen som under höstflyttningen utan väljer en västligare bana på våren. Samma mönster har forskargruppen tidigare sett när man följt sydsvenska och danska gökar. Intressant i sammanhanget är också att den gök som kunde följas under två flyttningsresor inte följde samma rutter de båda åren (se C och D i figuren här intill). Den tillbringade inte heller vintern på samma plats utan det skilde 220 km mellan platserna. Den var endast trogen sitt häckningsrevir, och den återkom både 2012 och 2013 till den plats nära Vassijaure där den fångades sommaren 2011.

 

Artikeln i Fåglar i Norrbotten avslutas med att forskarna skriver följande:

 

”Ibland får man frågan om man nödvändigtvis behöver undersöka och veta allt – försvinner inte fascinationen inför naturen och gökens liv när vi får exakta svar på hur och när den flyttar? Vi undrar om det egentligen inte är tvärtom – när vi hör göken gala väcks våra tankar om ett liv som levs i en årlig cirkulerande rörelse från fjällen över skogar, stäpper, hav och öknar till tropiska regnskogen och åter till fjällen. Hur är detta möjligt och vilka är de viktigaste evolutionära krafterna bakom gökens magnifika flyttningsmönster?”

 

(AW)

Figurer från artikeln i Fåglar i Norrbotten som visar dels gökarnas flyttningsresor (de fyra kartorna t.v.), dels platser där fåglarna uppehöll sig under längre perioder (t.h.).
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR