Nyheter

2015-12-10

Afrikanska gamars försvinnande kopplas till tjuvjakt på elefanter

Död gam, förgiftad efter att ha ätit av ett preparerat elefantkadaver (i bakgrunden). Foto: Vulture Conservation Foundation

 

En studie som nyligen publicerats i den afrikanska tidskriften Oryx visar att det finns ett tydligt samband mellan den ökande användningen av gifter i tjuvjakten på elefanter och den kraftiga minskning som under senare tid drabbat Afrikas gamar. Sedan 2012 använder tjuvjägare allt oftare gifter för att döda elefanter eller för att bli kvitt gamar. Gamarnas cirklande över kadaver riskerar annars avslöja att tjuvjägare finns i området. Enligt studien är denna typ av förgiftning för närvarande den största orsaken till onaturlig dödlighet hos gamar – trots att problemet var praktiskt taget okänt bara fem år sedan.

 

Den första kända rapporten av denna typ av medveten förgiftning i Sydafrika kom 2005 och gällde noshörningar. Motsvarande användning av gifter för att döda elefanter i Afrika började så vitt känt 2012. I den aktuella rapporten lägger författarna fram bevis för elva fall mellan 2012 och 2014, där totalt 155 elefanter och 2044 gamar dödades.

 

I oktober i år uppgraderades sex afrikanska gamarter på den internationella rödlistan. Fyra arter anses nu vara akut hotade och två arter är utrotningshotade. Bakom denna uppgradering finns fler faktorer, men förgiftning utgör den enskilt största och allvarligaste orsaken.

 

I rapporten påpekas att mängder av kemikalier är lätt tillgängliga och åtkomliga. Mycket giftiga ämnen som karbofuran och aldikarb är vanligt förekommande, och mycket lite görs av myndigheter för att övervaka och genomdriva regler och lagstiftning.

 

Den internationella organisationen Vulture Conservation Foundation uppmärksammar nu afrikanska myndigheter på vidden av problemet och uppmanar till gemensamma aktioner för att komma till rätta med förgiftningarna.

 

(AW)

 

Artikeln i Oryx är tillgänglig i tre veckor på:

http://journals.cambridge.org/orx/ivory

 

 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR