Nyheter

2013-08-26

Äggens individuella teckningar avslöjar äggsamlare(4)

Gråtrutbo fotograferat i maj 2004. Därunder de tre äggen från boet fotograferade i en äggsamlares samling. Notera att grundfärgen återges väsentligt olika beroende på skilda ljusförhållanden, men teckningen avslöjar att det handlar om samma ägg.

Nu har förundersökningen i målet mot tre svenska äggsamlare blivit offentlig. Den omfattar ca 3000 sidor och visar hur utstuderat de tre samlarna uppträtt. Men i undersökningen finns också exempel på elegant detektivarbete utfört av ornitologer som varit kopplade till fallet. Bland annat har man kunnat visa att ägg som fotograferats i boet innan de togs är identiska med ägg som senare påträffats hos samlare.

 

 

Fågelägg har individuella mönster. Detta är tydligast hos arter som har prickiga eller fläckiga ägg, vilket gäller för nästan alla arter som lägger ägg i en öppen bobale. Ägg som läggs inne i håligheter är däremot ofta enfärgade.

 

De nu åtalade äggsamlarna samlade inte enbart på själva äggkullarna. De samlade också på bilder av intakta fågelbon. Många av dessa bilder är digitala och daterade. Det har inneburit att utredarna, ofta efter mycket ingående studier, kunnat visa att ägg som påträffats i samlingarna varit tagna ganska nyligen, även om de i samlingen märkts med ett betydligt äldre datum.

 

Att feldatera ägg, så att det ska se ut som att äggkullen samlades in för länge sedan, är något som äggsamlarna satt i system. Men nu blir de alltså avslöjade av äggens individuella teckningar. Dessa teckningar har också kunnat användas för att visa att de svenska äggsamlarna levererat ägg till samlare i både Finland och Skottland. Även hos dessa har utredarna kunnat påvisa ägg som är identiska med ägg från svenska bobilder fotograferade under 2000-talet.

 

Exemplet här intill gäller en så trivial art som gråtrut, men det finns motsvarande bildbevis på betydligt ovanligare fåglars ägg. I detta fall fotograferades boet i maj 2004, varpå boet plundrades och äggen tömdes på sitt innehåll. Notera att äggens grundfärg återges olika beroende på ljuset vid de olika fototillfällena, men äggens teckningar är identiska. De tre frilagda äggen är fotograferade i en samling och har placerats i samma vinkel som de hade i boet.

 

Rättegången mot de tre männen beräknas starta i oktober och kan komma att pågå i flera veckor.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR