Nyheter

2014-01-10

Ägretthägern lägger Europa under sina vingar(6)

En av många ägretthägrar som besökte Sverige hösten 2013. Trönninge ängar, Halland. Foto: Göran Johansson.

 

I senaste numret av British Birds redogör den polske ornitologen Lukasz Lawicki för ägretthägerns mycket kraftiga expansion i Europa. Sedan 1970 har den häckande populationen ökat från några hundra par till fler än 20 000! Samtidigt har arten börjat övervintra i stor skala i Europa, även ganska långt norrut. Denna gångna höstens många fynd av ägretthägrar i Sverige var således knappast unikt även om flocken med 15 individer i Hornborgasjön i oktober var den största som setts i Sverige.

 

Under det tidiga 1800-talet var ägretthägern spridd över en stor del av södra och centrala Europa. Men som många andra djur som ansågs konkurrera med människan var den illa sedd och förföljdes. Därtill genomfördes omfattande utdikningar snart sagt överallt i Europa under 1800-talets andra hälft. Mot slutet av seklet kom sedan det verkliga dråpslaget i form av att det blev ett mode att smycka damhattar och andra kreationer med s.k. ägretter, dvs. hägrarnas långa plymer. Tusen och åter tusen hägrar sköts, och tonvis med ägrett-plymer importerades till de stora modehusen i London och Paris.

 

För ägretthägern innebar modet en katastrof. Jakten skedde dessutom under häckningstid, då plymerna är som mest utvecklade. Arten utrotades från stora delar av sitt utbredningsområde. Bland annat sågs inte en enda ägretthäger på Iberiska halvön mellan 1894 och 1965, och den tidigare stora kolonin i Neusiedler see i Österrike utplånades. Totalt fanns det kanske bara något hundratal par kvar i Europa efter slakten.

 

Återhämtningen gick länge långsamt, men mot slutet av 1900-talet började den ta fart. I början av 1970-talet uppskattades den europeiska populationen (utanför Ryssland och Balkan) till 150–220 par, i början av 1990-talet till ca 3500 par och i början av 2000-talet till mellan 11 000 och 24 000 par (inkl. Ryssland). Därefter har ökningen fortsatt, och under de senaste två decennierna har 13 nya länder koloniserats.

 

I vårt svenska grannskap har expansionen varit kraftigast på andra sidan Östersjön, där det nu bland annat häckar 80–100 par i Lettland, ett tiotal par i Estland och 1000–2000 par i Vitryssland.

 

Det i Europa övervintrande beståndet uppgår numera till mellan 19 000 och 30 000 individer med betydande antal så nära som i Polen och Tyskland.

 

Källa: British Birds, januari 2014.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR