Nyheter

2013-09-19

Alfåglar stoppar stor vindkraftsanläggning(4)

Mark- och Miljödomstolen säger nej till en stor vindkraftsanläggning med 210 verk som var planerad på Finngrunden i Bottenhavet öster om Gävle. Det är områdets betydelse för alfågeln som får domstolen att säga nej. Rimligtvis bör detta nej även väga tungt när det gäller andra grund som är aktuella för vindkraft.

 

Den planerade anläggningen på Finngrundet skulle producera 5 TWh per år och därmed bli en av de största i Sverige. Den skulle placeras på Finngrundets östra bank men i ett område som är klassat som Natura 2000. Förra året sa länsstyrelsen i Uppland nej till anläggningen med motiveringen att företaget bakom ansökan, WPD, inte kunnat visa att livsmiljön för djur och växter inte skulle påverkas negativt.

 

Bolaget överklagade och Mark- och Miljödomstolen går på bolagets linje på många punkter. Trots det säger man nej och orsaken är Finngrundens betydelse som rast- och födosöksplats för alfågel. Det bestånd av alfågel som övervintrar inom Östersjöområdet är numera internationellt rödlistat. Domstolen konstaterar att Finngrundens östra bank ligger inom ett område som alfåglarna använder och att det finns risk för att fåglarna kommer att undvika området om vindkraftsanläggningen byggs. Eftersom tillstånd i Natura 2000-områden bara kan ges om den skyddade miljön inte skadas, blir det ett nej från domstolen.

 

Från fågelskyddshåll hälsar vi Mark- och Miljödomstolens beslut med tillfredsställelse. Vi anser också att denna dom måste bli vägledande när det gäller andra havsområden som är föremål för vindkraftsindustrins intresse. Det gäller ju inte minst Midsjöbankarna i egentliga Östersjön. Dessa är synnerligen viktiga för alfågeln vintertid och kan hysa mer än hundratusen individer. Energiföretaget EON har planer på att bygga världens största vindkraftsanläggning till havs (300 verk) på Södra Midsjöbanken.

 

När det gäller Finngrunden är detta område också det huvudsakliga födosöksområdet för norra Upplands silltrutar. Detta hade feltolkats som sträckande silltrutar i MKB av Lunds universitet som gjorde radarstudier. Sannolikt utnyttjar en stor del av södra Bottenhavets silltrutar samma plats för fiske (se kartan nedan).

 

(AW)

 

Karta som visar hur en sändarförsedd silltrut från norra Upplandskusten rört sig i samband med födosök. Fågeln i fråga har vid flera tillfällen sökt sig ut till Finngrunden. Sannolikt utnyttjar en stor del av områdets silltrutar Finngrunden för födosök. Karta från SOF:s Östersjöprojekt.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR