Nyheter

2012-09-17

”All time low” för strandängshäckande vadare i Storbritannien

Tofsvipan är en av de vadare som har det besvärligt på strandängar och i jordbrukslandskapet, såväl i Storbritannien som i stora delar av Sverige. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Den brittiska häckfågeltaxeringen Breeding Bird Survey (BBS) visar att förra året var det sämsta hittills för fyra arter vadare som har det gemensamt att de häckar på strandängar och andra fuktiga gräsmarker. Det handlar om strandskata, tofsvipa, enkelbeckasin och storspov. Sedan denna typ av inventeringar startade i början av 1990-talet har dessa arter haft det motigt och förra året nådde de alltså sina lägsta nivåer hittills. Tillbakagången har tidigare förklarats främst med habitatförluster, utökad dikning och möjligen även en ökad predation. Men alla fyra arterna råkade ut för en särskilt kraftig nedgång mellan 2010 och 2011: 19 % för strandskata, 18 % för tofsvipa, 40 % för enkelbeckasin och 13 % för storspov, vilket möjligen kan förklaras av att dåligt väder våren 2011 förstärkte den långsiktiga nedgången. Även våren 2012 var besvärlig för markhäckande fåglar i Storbritannien (perioden april–juni den våtaste som uppmätts), vilket kan ha inneburit fortsatta förluster.

Även i Sverige har dessa arter det besvärligt i många områden. Det finns exempelvis strandängar i Halland och Skåne som tidigare hyste hundratals par av häckande vadare men det där idag endast finns enstaka par kvar. Orsakerna till tillbakagången är oklara, men förutom de som nämns i den brittiska studien har säkert även ett för hårt bete (av såväl kreatur som gäss) haft negativ effekt på vissa arter. 


Anders Wirdheim


Källa: British Birds, sep. 2012, s. 550–551


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR