Nyheter

2012-10-12

All utrotning kan stoppas till priset av ett glas läsk

Ett problem när det gäller bevarandet av den biologiska mångfalden på Jorden är att resurserna finns i den rika delen av världen medan de största behoven finns i de fattigare delarna. Quetzal, Costa Rica. Foto: Anders Wirdheim

En studie som igår publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science visar att priset för att stoppa utrotning och bevara Jordens biologiska mångfald är i högsta grad överkomligt. Bakom studien ”Cost of Meeting Two Global Biodiversity Conservation Targets” står BirdLife International. För en årlig kostnad motsvarande 3,1 miljarder euro går det att undvika fortsatt utrotning, medan ytterligare 54 miljarder euro per år behövs för att effektivt skydda globalt värdefulla naturområden.

– De utgifter som krävs är obetydliga jämfört med de ekonomiska vinster som blir följden, för att inte tala om det moraliska värdet av att bevara vår planets viktigaste skatt – livet självt, säger Angelo Caserta från BirdLife International och fortsätter:

– Den totala summa som krävs motsvarar mindre än 20 procent av det som Jordens befolkning årligen spenderar enbart på läskedrycker!

Fåglar är den grupp organismer som forskarna har särklassigt bäst kunskap om när det gäller kostnader för bevarande. Dessa kunskaper har BirdLife International haft som grund för vidare beräkningar av de totala kostnaderna för naturskydd. När det gäller fåglar som riskerar utrotning beräknas den sammanlagda årliga kostnaden till mellan 680 och 953 miljoner euro för hela världen. För närvarande avsätts endast ca 12 procent av denna summa.

– Visst låter det som att det är mycket pengar, men som jämförelse spenderar EU varje år 39 miljarder euro på inkomststöd till jordbrukare. Det mesta av dessa pengar går dessutom till de mest välmående och minst hållbara jordbruksföretagen. Att omfördela den typen av skadliga bidrag kan betyda mycket, säger Ariel Brunner som ansvarar för EU-frågor inom BirdLife i Europa.

Världens regeringar, inklusive EU-länderna, har genom Konventionen om biologisk mångfald kommit överens om att stoppa utrotningen och rädda värdefulla naturområden till 2020. Fram till nu har de kostnaderna för dessa mål varit dåligt kända. BirdLife i Europa har i rapporten ”On the Road to Recovery” visat hur det är möjligt att nå målen.

Den nya studien kommer lägligt eftersom världens länder just nu möts i Hyderabad i Indien för att besluta om insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Utmaningarna är stora eftersom de största resurserna finns i den rika världen medan de största behoven av insatser finns i den fattigare delen.

– Det är mycket viktigt att vi löser de ekonomiska frågorna. Ju längre vi väntar med att göra nödvändiga investeringar, desto större kommer kostnaderna att bli och desto svårare blir det för världens regeringar att de mål man förbundit sig att nå, säger Dr Stuart Butchart, en av författarna till studien i Science.


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR