Nyheter

2013-11-26

Allt fler fågelarter akut hotade(5)

Gyllensparv, ringmärkt i Falsterbo i augusti 2012. Arten har minskat mycket kraftigt de senaste decennierna och återfinns nu i den näst högsta hotkategorin. Foto: Björn Malmhagen

 

Antalet fågelarter som nu blivit så ovanliga att de betecknas som Akut hotade (Critically Endangered) är nu nära 200. Det visar den senaste internationella rödlistan som presenterades idag. Ingen svensk häckfågel ingår i denna kategori, men en art som var aktuell i landet förra året har än en gång uppgraderats och betraktas som nu som Starkt hotad (Endangered). Det gäller gyllensparven som för inte så länge sedan häckade i Finland men som nu är mycket illa ute.

 

Från att ha varit på expansion i Europa så sent som under 1900-talets andra hälft har gyllensparven minskat katastrofalt. Den viktigaste orsaken till den kraftiga tillbakagången är sannolikt okontrollerad och oftast illegal fångst i artens kinesiska vinterkvarter. Så sent som år 2000 betraktades den som Livskraftig (Least Concern), men den har därefter uppdaterats tre gånger och befinner sig nu på gränsen till den allvarligaste hotkategorin.

 

De allvarligaste hoten mot världens fåglar kommer genom förlust av habitat, förändringar i jordbruksdrift, invasiva arter och klimatförändringar.

 

Det finns emellertid även fåglar där utvecklingen går åt rätt håll. En annan fågel som varit aktuell i Sverige under 2000-talet har nu kunnat flyttas ner till en lägre hotkategori. Det gäller svartbrynad albatross som setts två gånger i Sverige. För albatrosserna är fiske med trål och milslånga långrevar det stora hotet. Många havsfåglar fastnar på krokar eller skadas vid trålarna, men omfattande insatser i flera länders fiskeflottor har haft resultat, åtminstone i vissa delar av Sydhaven.

 

Anders Wirdheim

 

 

Svartbrynad albatross ökar åter i antal efter att tidigare ha drabbats hårt av det kommersiella fisket i de södra haven. Det innebär att den flyttats ner ett snäpp på den internationella rödlistan. Foto: Daniel Bengtsson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR