Nyheter

2015-01-22

Allt flera fågelarter i Sverige(3)

Ägretthägern har redan häckat någon gång i Sverige och förväntas etablera sig på allvar inom en relativt nära framtid. Foto: Göran Johansson

 

Under den tid som vi kan överblicka har antalet häckande fågeltaxa ökat i Sverige. Från 1850 och fram till nu etablerade sig 36 nya arter och två nya raser som häckfåglar. Under samma period försvann tolv arter. Enligt en studie som publiceras i senaste numret av Ornis Svecica (3/4 2014) kommer denna utveckling att fortsätta. Fram till år 2050 antas elva nya arter etablera sig och ytterligare nio knacka på porten, medan sju sannolikt försvinner. Bakom ligger främst klimatförändringar men även människans påverkan på landskapet.

 

Förutsägelserna för tiden fram till 2050 bygger på att man utifrån kunskaper om olika arters miljö- och klimatkrav försöker förutsäga hur de olika arternas utbredning kommer att förändras i takt med att olika omvärldsfaktorer ändras. I denna studie har man också tagit hänsyn till aktuell information från våra grannländer när det gäller utvecklingen för olika fågelarter.

 

Mellan 1850 och 1969 etablerade sig 28 arter/raser i Sverige medan det försvann nio arter. Från 1970 fram till 2013 har ytterligare tio arter/raser tillkommit medan tre arter dött ut. Det innebär att både etableringstakten och utdöendetakten var lika mellan de båda perioderna. Ungefär 2,5 arter/raser tillkom per decennium och 0,75 arter/raser dog ut. Antalet nytillkomna var alltså ungefär tre gånger så stort som antalet utdöda.

 

När det gäller framtiden, närmare bestämt från nu och till 2050, anser forskarna bakom studien att det är troligt att elva nya arter/raser etablerar sig och möjligt att ytterligare nio arter/raser gör det. Samtidigt befinner sig sju arter/raser i farozonen och riskerar att dö ut.

 

De elva arter som troligen kommer att etablera sig som häckfåglar i Sverige fram till 2050 är följande: silkeshäger, ägretthäger, svarthuvad mås, biätare, härfågel, mellanspett, sydnäktergal, cettisångare, stäppsångare, polyglottsångare och trädgårdsträdkrypare. Några av dessa har redan häckat mer eller mindre tillfälligt i landet. Enligt studien kan möjligen även följande nio vara på gång: dvärgrördrom, natthäger, purpurhäger, svart stork, skedstork, ormörn, mindre skrikörn, minervauggla och citronärla. Ytterligare tio arter anges som tänkbara: rödhuvad dykand, stormfågel, havssula, stäpphök, mindre sumphöna, styltlöpare, dammsnäppa, kaspisk trut, vitstjärnig blåhake och träsksångare.

 

De arter/raser som tros försvinna som svenska häckfåglar fram till 2050 är: fjällgås, sydlig kärrsnäppa, rödspov, tornuggla, fjälluggla, vitryggig hackspett och fältpiplärka.

 

Beräkningar av detta slag har sina svagheter. Enligt de modeller som använts skulle även storskarv, vitkindad gås, skärfläcka, kentsk tärna och småtärna samt myrspov, halsbandsflugsnappare och snösiska riskera att dö ut i Sverige fram till 2050. De tre förstnämnda arterna har alla ökat och expanderat sitt utbredningsområde i Sverige, medan de båda tärnornas populationer varit stabila. Forskarna bakom studien anser att inte heller de tre sistnämnda finns i farozonen.

 

(AW)

Fältpiplärkan är en av de arter som tros försvinna som svensk häckfågel före 2050. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR