Nyheter

2013-02-19

Allt större opinion mot felaktigt placerad vindkraft(4)

Vindkraftverk på Näsudden på sydvästra Gotland, ett exempel på en anläggning som är felplacerad. Nu växer opinionen mot vindkraftsetableringar som skadar viktiga naturvärden. Foto: Måns Hjernquist

I helgen kom Folkpartiet med ett utspel riktat mot felaktig placering av vindkraft. ”Vindkraft skall inte förstöra naturen”, sägs det i ett nytt förslag till partiprogram. Kanske kan detta ses som ett tecken i tiden på en viss omsvängning: Vindkraft är inte per definition ett miljövänligt alternativ utan kan i vissa fall tvärtom utgöra ett miljöproblem – när verken placeras på fel platser och skadar viktiga naturvärden.

 

 

I förra veckan berättade vi att den bulgariska regeringen kan dras inför EU eftersom man vill etablera en stor vindkraftsanläggningen i ett av den rödhalsade gåsens globalt sett viktigaste vinterområden. I Sydafrika pågår en intensiv debatt gällande vindkraftsplaner i Drakensbergen. Det är verk som kan komma att hota bestånden av både kapgam och lammgam. I vårt grannland Danmark kallas vindkraftsplaner på norra Jylland för ”vanvettiga”.

 

Det är Dansk Ornitologisk Forening (DOF) som reagerar så starkt på Fredrikshamns kommuns planer på att bygga elva stora vindkraftverk i den torrlagda Gårdbo Sø som ligger strax söder om Skagen. Området är känt för sitt koncentrerade fågelsträck, inte minst när det gäller stora rovfåglar. Här passerar en stor del av det fina rovfågelsträck som under vårarna koncentreras på norra Jylland. I stället för att använda området för vindkraft bör den torrlagda sjön återskapas anser DOF.

 

Detta är bara några exempel, och listan på omstridda vindkraftsprojekt runt om i världen skulle kunna göras mycket längre. Gemensamt verkar vara att vindkraftsindustrin inte tar någon egentlig hänsyn till andra intressen utan främst fokuserar på var det blåser mest. Detta synsätt präglar ju för övrigt i hög grad även det förslag till nya ”riksintressen för vindbruk” som svenska Energimyndigheten skickat ut. I det remissvar som SOF inom kort skall sända in riktas skarp kritik mot denna enögdhet.

 

Vindkraften kan bli ett mycket värdefullt tillskott i en omställning mot ett hållbart samhälle, men detta får absolut inte ske på bekostnad av värdefull natur. Om vindkraftsindustrin fortsätter att (med myndigheternas bistånd) försöka köra över andra intressen, kommer man på sikt att bränna broar och skapa ett starkt motstånd mot denna energikälla världen över. Det finns fullt tillräckligt med områden för vindkraft där det inte blir allvarliga konflikter.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR