Nyheter

2013-03-28

Allt tidigare fågelvårar vid Ottenby(4)

Svarthättan anländer idag hela nio dagar tidigare än för bara 30 år sedan.Foto: Magnus Hellström.

Under en vår som är betydligt kallare än normalt i en stor del av Sverige kan det verka märkligt att hävda att vårarna numera är tidigare än förr. Men det är just så det förhåller sig. Det visar ett omfattande material från Ottenby fågelstation, där man kunnat konstatera att en lång rad fågelarter tidigarelagt sin vårflyttning. 

 

Ringmärkningen av flyttfåglar vid Ottenby fågelstation har pågått utan avbrott i snart 70 år. Den långa fångstserien gör det möjligt att beräkna genomsnittliga ankomstdatum för de arter som spenderat vintern på sydligare breddgrader.

 

– Vi har valt att göra beräkningar på data från 1979 fram till 2012 – en period där vi har full kontroll över fångstinsatserna berättar Magnus Hellström, chef på Ottenby fågelstation. Under dessa 34 år har flyttfåglarna i genomsnitt tidigarelagt sin ankomst med ca 4 dagar, och för vissa arter är förändringarna betydligt större än så. Till exempel anländer rödvingetrast, svarthätta och buskskvätta 8–10 dagar tidigare idag än för 30 år sedan.

 

Från tidigare studier vid fågelstationen vet man vinterklimatet är en betydande faktor. Oavsett om övervintringen skett i Afrika eller Europa så anländer de flesta fågelarter tidigare efter milda och fuktiga vintrar.

 

I årets rapport från fågelstationen till Naturvårdsverket presenteras fenologiska data för flyttfåglarna vid Ottenby. Detta i form av medeldatum för både vår- och höstflyttning från 1972 (höst) och 1979 (vår) fram till 2012. Drygt 30 arter uppvisar signifikanta förändringar under vår- och/eller höstflyttning, och för åtskilliga andra arter är trenderna tydliga (men icke-signifikanta). Kraftigast förskjutningar i vårsträcket finns hos gransångare (–11,0 dagar), rödvingetrast (–9,8 dagar) och svarthätta (–9,0 dagar). Ingen art anländer signifikant senare idag jämfört med 1979. Stora förändringar har också skett för höstflyttningen, men mönstret är inte lika tydligt som för våren.

 

I rapporten presenterar Ottenby fågelstation också ett färdigt förslag till indikator för miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Indikatorvärdet för 2012 blev –3,8 vilket i klartext innebär att svenska flyttfåglar under våren 2012 anlände i genomsnitt 3,8 dagar tidigare jämfört med referensvärdet.

 

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR