Nyheter

2015-05-11

Allvarligt läge för vadarfåglar i östra Asien(1)

Spovsnäppan är en av de vadarter som minskat allra mest i Australien och naturligtvis även på häckningsplatserna på tundran i östra Sibirien. Orsaken till tillbakagången är att livsviktiga rastplatser längs flyttningsvägarna försvinner på grund av exploatering i främst Kina och Sydkorea. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Den mycket storskaliga exploateringen av tidvattensområden ibland annat Kina och Sydkorea påverkar nu allvarligt flera arter vadarfåglar. Dessa rastar på tidvattenstränderna både vår och höst, och för flera arter är områdena av helt avgörande betydelse för att de ska nå häckningsplatserna i god kondition. Det besvärliga läget har fått BirdLife Australia att rekommendera en skärpt rödlistning för sju vadarter.

 

De sju arter som föreslås få skärpt rödlistning är orientspov, spovsnäppa, kolymasnäppa, myrspov, kustsnäppa, tereksnäppa och rödhalsad snäppa. För de två förstnämnda är tillbakagången så kraftig att läget betraktas som kritiskt, men även de övriga fem minskar markant i antal.

 

Orientspoven föreslås bli flyttad från Sårbar till Akut hotad och spovsnäppan från Starkt hotad till Akut hotad. Orientspoven har under senare tid minskat med mer än 80 procent som övervintrare i Australien med en årlig tillbakagång på 5,8 procent. Under vårarna genomför orientspovarna en sju dygn lång nonstop-flygning från Australien till norra Gula havet där de måste ladda upp på nytt. Den sentida tillbakagången kan enligt BirdLife Australia förklaras med förlusterna av tidvattensområden på grund av exploatering. För spovsnäppan är läget minst lika illa. Även den har minskat med mer än 80 procent och den årliga tillbakagången är 7,5 procent.

 

Kolymasnäppa, kustsnäppa och myrspov flyttas från Sårbar till Starkt hotad och tereksnäppa samt rödhalsad snäppa från Livskraftig till Sårbar. Flera av dessa arter genomför i likhet med orientspoven mycket långa nonstop-flygningar och är helt beroende av de rastplatser som utnyttjats under årtusenden. När nu dessa rastplatser försvinner i snabb takt, minskar också födosöksmöjligheterna för vadarfåglarna.

 

BirdLife Australia nämner flodmynningen Saemangum i Sydkorea som exempel. Innan detta stora tidvattenområde exploaterades relativt nyligen höll det mellan 20 och 30 procent av världspopulationen av kolymasnäppa. Exploateringen (invallning, torrläggning och utfyllnad) innebar enligt BirdLife Australia döden för 90 000 kolymasnäppor.

 

Förslagen från BirdLife Australia kommer sannolikt att innebära att dessa sju vadarpopulationer även får en skärpt rödlistning på Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) globala rödlista.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR