Nyheter

2013-06-30

Alpinprojekt i Härjedalen hot mot kungsörn(4)

Kungsörnsunge i boet i Skorvdalen, juni 2013. Foto: Bengt Warensjö

Det kungsörnspar som har sitt revir i Skorvdalen i Härjedalen är ett av landets mest produktiva och ett av få som i år häckar i den södra delen av fjällen. Nu hotas detta örnpar, liksom en i övrigt rik fauna med flera stora rovdjur, av ett stort alpinprojekt som kallas Örndalen. Länsstyrelsen i Jämtlands län har gett klartecken för exploateringen men detta har överklagats av såväl SOF som Naturskyddsföreningen (se särskild notis).

 

 

I år är ett mycket dåligt häckningsår för kungsörnen i den södra delen av fjällkedjan, enligt uppgift från Kungsörn Sverige det preliminärt sämsta hittills sedan man började följa kungsörnarna närmare. Men i Skorvdalen har örnarna åter häckat framgångsrikt, och en välväxt unge kunde ringmärkas den 18 juni. Av samtliga kända revir i Värmland, Dalarna och Härjedalen är det bara två revir som klarat av att producera ungar både 2012 och 2013. Det är med andra ord ingen överdrift att hävda att reviret är både produktivt och viktigt för kungsörnen i södra delen av fjällkedjan.

 

(AW)

En av få kungsörnsungar i södra delen av fjällkedjan 2013, Skorvdalen 18 juni. Foto: Bengt Warensjö
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR