Nyheter

2013-11-24

Amerikanskt vindbolag betalar miljonbelopp för dödade kungsörnar(5)

Fotomontage: P-G Bentz/sturnus.se

 

Det amerikanska vindkraftsbolaget Duke Energy Renewables har gått med på att betala en miljon US dollar (motsvarande ca 6,5 miljoner kronor) för att ha orsakat 14 kungsörnars död. Det är två verk i delstaten Wyoming som under de senaste tre åren dödat örnarna. Detta är första gången som Obama-administrationen använt förordningen ”The Migratory Bird Treaty Act” i vindkraftsammanhang. Denna förordning ska skydda flyttande fåglar, bl.a. kungsörnen.

 

Enligt en studie genomförd av amerikanska biologer har vindkraftverk i tio delstater dödat minst 67 örnar (kungsörnar och vithövdade havsörnar) sedan 2008. Samma biologer hävdar att det verkliga antalet sannolikt är mycket högre eftersom många fågelkroppar försvinner snabbt. Vindkraftsindustrin, å andra sidan, anser att vindkraften enbart svarar för 2 procent av den människorelaterade dödligheten bland örnar i USA.

 

Duke Energy är ett av USA:s största energibolag med ett börsvärde på runt 50 miljarder dollar och mer än sju miljoner kunder. En representant för bolaget säger att man djupt beklagar de två vindkraftverkens dödliga påverkan på örnarna och att man nu vidtar åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bl.a. har man installerat radar som ska kunna upptäcka örnar när det är hög flygaktivitet bland dessa. Vid sådana tillfällen ska vindturbinerna bromsas.

 

Den summa bolaget betalar motsvarar ungefär en halv miljon kronor per dödad örn. Dessa pengar ska användas till olika naturvårdsprojekt.

 

AW

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR