Nyheter

2013-11-06

Än en gång har kungsörnen vunnit över vindkraften(5)

Kungsörn. Foto: John Larsen

 

Tidigare i veckan meddelade Vattenfall att man lägger ner planerna på att bygga en vindkraftsanläggning på Abmoberget nära Blattnicksele. Orsaken är framför allt att området hyser ett av de mest produktiva kungsörnsreviren i Västerbotten, men Abmoberget har även goda stammar av tjäder och orre och är dessutom ett omtyckt utflyktsmål för ortsbefolkningen.

 

På kort tid har det nu kommit flera beslut av detta slag och det är naturligtvis mycket positivt att vindkraftsbolagen tar fasta på de naturvärden som finns. Samtidigt pågår det dock påtryckningar på myndigheterna från industrin. Man anser att den rättspraxis som utvecklats när det gäller örnar och vindkraft tar för stor hänsyn till örnarna.

 

Från naturvårdshåll har det också framförts farhågor om att regeringens nya mått på gynnsam bevarandestatus för kungsörnen kan vara ett svar på exploatörernas påtryckningar: Med en nivå på 150 registrerade häckningar, som regeringen anser ska gälla som att gynnsam bevarandestatus uppnåtts, kan det bli lättare att meddela dispens från Artskyddsförordningen.

 

Ett angränsande vindkraftsprojekt, på Sandberget vid Blattnicksele, läggs tills vidare på is. Enligt Vattenfall blir det för kostsamt att utveckla detta projekt ensamt. Därför undersöker man nu andra möjliga etableringar i trakten.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR