Nyheter

2013-06-29

Ändrat jordbruk största orsaken till

Vitkindade gäss. Foto: Per Smitterberg

De senaste decennierna har flera gåspopulationer ökat så kraftigt att man skulle kunna kalla det en befolkningsexplosion. Denna kraftiga tillväxt märks inte minst på stora rastplatser som utnyttjas av gässen vår och höst. Flera av dessa ligger i sydvästra Skåne och där har man specialstuderat gässens vanor.

 

 

Det är i senaste numret av SOF:s vetenskapliga tidskrift Ornis Svecica som två omfattande uppsatser om gäss presenteras. I den ena redovisar Leif Nilsson resultatet av inventeringar av gäss i Sverige under nästan 35 år – från 1977/1978 till 2011/2012. Den andra handlar om vilka fält som gässen väljer för att födosöka höst och vinter och är skriven av samme Leif Nilsson tillsammans med Hakon Kampe Persson.

 

Genom att jämföra gässens fältval då de hade tillgång till mer än en typ av föda fick man fram följande preferenslista (med det som uppskattades mest av gässen först): oskördad vete – spillsäd – sockerbetsspill – spillpotatis – höstsäd – höstraps.

 

När potatis och sockerbetor skördades manuellt var dessa grödor ointressanta för gässen. Men med maskinell upptagning, som introducerades under andra halvan av 1900-talet, fick gässen tillgång till två nya rika födokällor. Särskilt betupptagarna producerar mycket spill, och sockerbetsspill är numera den viktigaste födokällan under hösten för samtliga de gåsarter som följts i studien.

 

Oskördad vete finns enbart i liten omfattning när det är som mest gäss i sydvästra Skåne och då främst i form av fält som inte kunnat skördas. Även spillsäd är numera ganska ovanligt på grund av att många jordbrukare plöjer ner stubben strax efter skörd.

 

Odlingen av höstsäd och höstraps har ökat i stora delar av norra och västra Europa och utgör framför allt viktig vinterföda för gässen. Rapsen betas främst när marken är snötäckt eftersom denna gröda ofta är den enda som sticker upp över snön.

 

Den förändring som skett inom det europeiska jordbruket under senare decennier har passat gässen på många vis. Nya skördemetoder och nya grödor har redan nämnts. En annan faktor som haft betydelse är att fälten blivit mycket större. Gässen vill ha stora vidsträckta vinterbetesmarker där de upptäcker eventuella faror på långt håll. Sammantaget har jordbrukets förändringar lett till en markant ökad vinteröverlevnad och, som en följd av det, kraftigt ökade populationer av de flesta arter.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR