Nyheter

2015-03-25

Annorlunda ”snöfall” i Idaho, USA(6)

Miljoner snögäss flyttar varje år mellan häckningsplatser i Arktis och vinterkvarter i södra USA och Mexiko. Arkivbild – Foto: Johan Stedt

 

Minst 2000 snögäss föll döda ner från skyn över östra Idaho i USA i mitten av mars. De döda fåglarna utgjorde en del av de stora mängder snögäss som under mars drar norrut mot häckningsområden ibland annat Alaska. Men även om det bara av en liten del av fåglarna som dog, var sättet de dog på anmärkningsvärt. Det antyder att fåglarna drabbats av sjukdom.

 

– Fåglarna föll bokstavligen döda från skyn och det tyder på att de drabbats av fågelkolera, säger Gregg Losinski från Idaho Department of Fish and Game till MSN News.

 

Under helgen 14–15 mars samlade naturvårdsarbetare och frivilliga in drygt 2000 döda snögäss i östra Idaho. De döda fåglarna var koncentrerade till sjöar och våtmarker. Det finns ännu inga analyser som visar att fågelkolera var dödsorsaken, men även koncentrationen av döda fåglar till ett begränsat område talar för att de drabbats av sjukdom. Dessutom är det inte första gången som fågelkolera drabbar snögäss. Det är också den sjukdom som skördar flest offer bland gäss och andra sjöfåglar i Nordamerika.

 

Fågelkolera är hos oss kanske mest känd som en sjukdom som drabbar fåglar under häckningstid i täta kolonier. Bland annat finns flera fall med mycket omfattande dödlighet i ejderkolonier. Men sjukdomen kan även spridas vid rast- och övervintringsplatser. Den orsakas av en bakterie som sprids mellan fåglarna och som kan överleva utanför fågelkroppen i upp till fyra månader (i vatten eller jord).

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR