Nyheter

2012-12-19

Ännu en carbofuran-förgiftning av rovfågel i Danmark (3)

Röd glada. Foto: John Larsen

En röd glada, som hittades död i östra Jylland, hade förgiftats med carbofuran. Fågeln hade ätit av en död fasan som preparerats med det mycket giftiga ämnet. Syftet var uppenbarligen att döda rovfåglar. Åteln var bunden vid ett träd och den döda gladan hittades intill.

 

Lennart Pedersen, ledamot av styrelsen för Dansk Ornitologisk Forening, skräder inte orden när han beskriver det inträffade som ett ”forbandet svineri”. Han får stöd av ordföranden i Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, som säger:

– Det finns inga förmildrande omständigheter när man lägger ut en lockfågel med gift för att skada våra rovfåglar.

Claus Lind Christensen säger också att det danska jägareförbundet samarbetar med ornitologerna för att få stopp på bruket av förbjudna gifter.

Det inträffade är på intet sätt unikt. Tvärtom har det konstaterats flera liknande förgiftningsfall i Danmark på senare år. Bland annat hittades i somras honan och ungen i ett havsörnspar döda vid boet på Langeland. Båda hade förgiftats av carbofuran. Ett annat exempel utgörs av en svenskmärkt kungsörn som hittades förgiftad på Jylland härom året. Inom Dansk Ornitologisk Forening tror man att dessa fall bara utgör toppen av ett isberg. De flesta förgiftade åtlar läggs sannolikt ut inne på privat mark, där allmänheten inte har tillträde. Eftersom giftet verkar mycket snabbt, lär de flesta förgiftade fåglarna dö på platsen.

Röd glada var utrotad i Danmark men återkom som häckfågel 1975. Numera häckar ca 100 par i landet med koncentrationer på östra Jylland samt norra och västra Själland.

 

Anders Wirdheim

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR