Nyheter

2012-12-11

Ännu ett ”soff-kryss” att foga till listan (3)

Lagom till Taxonomikommitténs beslut dök denna vitgumpade buskskvätta upp på Gubbanäsan i Halland där den höll till under två veckor i början av november i år. Foto: Mikael Nord

I senaste numret av Vår Fågelvärld presenterar SOF:s Taxonomikommitté ett antal nya ställningstagande när det gäller just fåglarnas taxonomi (släktskapsförhållanden). Ett av dessa beslut innebär att väldigt många svenska fågelskådare nu kan foga ännu ett kryss till sina listor, eventuellt kan det för några omsider bli ytterligare ett.

 

 

Det handlar om vitgumpad buskskvätta, en östlig art som tidigare ansågs vara en ras av svarthakad buskskvätta. Nya studier visar att de olika östliga formerna är tillräckligt väl skilda från övriga för att betraktas som en egen art (med flera raser/underarter).

 

Den vitgumpade buskskvättan är en sällsynt gäst i Sverige, särskilt i form av ungfåglar under hösten. Totalt har drygt 150 fynd gjorts genom åren. Även svarthakad buskskvätta är ovanlig, men den ses betydligt mera regelbundet och häckar numera nästan varje år med något eller några par i Skåne.

 

Denna typ av kryss som så att säga kommer i efterhand kallas för ”soff-kryss”, en försvenskning av det engelska uttrycket ”armchair-tick”. Som redan nämnts kan det faktiskt bli tal om ännu ett soffkryss för några få. Taxonomikommittén beslöt nämligen att dela upp rödstrupig sångare i två arter: rödstrupig sångare och moltonisångare.

 

Även i detta fall anses de båda formerna skilja sig så pass mycket att de bör betraktas som två arter. Båda formerna hör hemma vid Medelhavet, rödstrupig sångare med vidsträckt utbredning, moltonisångare i huvudsak begränsad till öarna i västra Medelhavet. Ett par av de drygt 60 svenska fynden av rödstrupiga sångare kan gälla moltonisångare. Men i detta fall måste en annan kommitté, Raritetskommittén, först få göra sina bedömningar innan vi kan luta oss tillbaka i soffan och belåtna rita in ännu ett kryss i våra listor. I fallet med buskskvättorna ovan är dessa bedömningar redan klara.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR