Nyheter

2014-02-06

Antalet häckande fågelarter minskar i Danmark(2)

Tofslärkan försvann som svensk häckfågel i Sverige under 1990-talet och är illa ute även i Danmark. Foto: Mikael Arinder/Skånska Bilder

 

Under de senaste 200 åren har de skandinaviska ländernas häckfågelfauna utökats stadigt tack vare invandring från öster och söder av nya arter. Men kanske är trenden på väg att vända nu. En större dansk studie pekar i alla fall på ett trendbrott under de senaste 20 åren. Från 1800 fram till 1990-talet utökades den danska häckfågelfaunan med cirka 25 arter. Men nu verkar det alltså vara stopp på tillväxten. Under 1994 hyste Danmark 176 häckande fågelarter, 2012 hade antalet sjunkit till 173. Studien publiceras i senaste numret av Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift (DOFT).

 

– De senaste 20 åren har utvecklingen vänt så att antalet arter nu minskar. Det är en signal om att den biologiska mångfalden nu hotas, och att samhället böra göra insatser för att minska förlusterna av mångfalden, säger Michael Borch Grell som är en av författarna till studien.

 

När det gäller svenska förhållanden kan vi ännu inte tala om ett tydligt trendbrott. Under 1900-talet fick vi många nya tillskott till den svenska fågelfaunan, betydligt flera än de som försvann. Men sett till de senaste dryga 20 åren har antalet nytillkomna arter i stort sett motsvarat det antal som förlorats. De arter som kommit till sedan 1990 är toppskarv, svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel, medan ägretthägern verkar banka på porten. Dessutom ska kanske även blåstjärt räknas till denna kategori. Arter som förlorats är tofslärka, svartbent strandpipare, fjällgås och vitryggig hackspett. De båda sistnämnda arterna finns visserligen kvar, men enbart med hjälp av omfattande räddningsprogram. Dessutom hänger tornugglans, fjällugglans och fältpiplärkans svenska existens i sköra trådar.

 

Om klimatförändringarna fortsätter i riktning mot ett mildare klimat, lär ett antal kontinentala fåglar följa i spåren av svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel. Men samtidigt riskerar vi att förlora arter som rödstrupig piplärka och snösiska åt andra hållet. Den som lever får se!

 

(AW)

Brandkronad kungsfågel, nyinvandrad häckfågel i Sverige. Foto: John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR