Nyheter

2012-07-26

Äntligen en positiv nyhet om albatrosser

Antalet häckande svartbrynade albatrosser på Falklandsöarna har ökat med ca 4 procent om året sedan 2005. Foto: Daniel Bengtsson.

De senaste åren har vi nåtts av många rapporter om att världens albatrosser är hotade. Av de 22 arterna anses 17 riskera utrotning. Anledningen är framför allt den multinationella fiskeindustrin och dess bruk av kilometerlånga revar. Albatrosserna fastnar på krokarna när långrevarna sätts. Med denna bakgrund är det desto mera glädjande att det nu kommer rapporter om att en av världens största koncentrationer av svartbrynad albatross växer i storlek.

 

Det handlar om kolonierna på Falklandsöarna. Dessa minskade kraftigt i storlek fram till början av 2000-talet, men därefter har utvecklingen vänt. Inventeringar pekar på en tillväxt på 4 procent per år mellan 2005 och 2010. Två av de största kolonierna anses nu vara lika stora som på 1980-talet.

 

– Dessa rapporter ger oss hopp att vända utvecklingen även för andra albatrossarter, säger Dr Cleo Small från BirdLife Internationals Global Seabird Programme och fortsätter:

– Bifångster inom fisket är det stora hotet, men åtgärder är på gång inom många långrevs- och trålningsflottor för att minska antalet dödade fåglar. Om vi kan fortsätta på denna väg, finns det ett verkligt hopp om att de svartbrynade albatrosserna på Falklandsöarna kan följas av flera framgångar.

 

På Falklandsöarna häckar cirka 70 procent av världens svartbrynade albatrosser. Orsakerna till trendbrottet är inte klarlagda, men man tror att såväl minskade bifångster inom fisket som förbättrade näringsförhållanden i Sydatlanten gynnat albatrosserna.

 

Anders Wirdheim

 

 


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR