Nyheter

2011-12-13

Är det bofinkens fel att många svenska grönfinkar dött av sjukdom?(2)

Grönfinken har under senare år drabbats av sjukdomen trichomonosis som oftast leder till döden för infekterade fåglar. Foto: P-G Bentz/www.sturnus.se

Under de senaste åren har en sjukdom spridit sig bland svenska, norska och finska grönfinkar. Även andra fåglar har drabbats men i betydligt mindre omfattning än hos grönfinkarna. Sjukdomen kallas gulknopp eller trichomonosis efter den parasit (Trichomonas gallinae) som orsakar den. Denna sjukdom är f.ö. känd sedan länge. Redan på 1500-talet omtalades den som en farsot bland brevduvor.
De första rapporterna om mera omfattande spridning i Fennoskandien kom 2008. Dessförinnan hade ett utbrott konstaterats i de västra delarna av Brittiska öarna 2005. Åren därefter spred sig sjukdomen långsamt österut till östligaste England, dit den nådde 2007. På Brittiska öarna har sjukdomen inneburit att såväl grönfink som bofink minskat märkbart, och lokala bestånd av grönfink är i princip utslagna.
Att det var det brittiska utbrottet som även låg bakom spridningen till Fennoskandien har ansetts klarlagt. Även hos oss visade sig sjukdomen först i väster för att sedan spridas österut. Frågan är dock hur sjukdomen spreds från Brittiska öarna hit. Nu pekar en forskningsrapport på att det sannolikt inte var grönfinkar utan snarare bofinkar som tog med sjukdomen över Nordsjön. De fennoskandiska grönfinkarna flyttar nämligen inte till Brittiska öarna under vintern utan har en mera utpräglat sydlig flyttväg, ner till de centrala delarna av kontinenten. Enligt Svensk ringmärkningsatlas finns inte heller ett enda återfynd av en svenskmärkt grönfink på Brittiska öarna. Däremot är återfynden av ringmärkta bofinkar många. Därför anser forskarna bakom rapporten att det troligaste är att infekterade bofinkar förde med sig smittan till våra trakter under vårflyttningen. Det finns också misstankar om att fågelmatningar spelat en roll för spridningen mellan fåglarna.
Även i Sverige har bofinkar dött av sjukdomen, men hos oss har grönfinken drabbats mångfalt värre. Det kan bero på grönfinkarnas födosök. Grönfinkar äter ofta tillsammans från samma vresrosnypon eller vid en fågelmatning, vilket troligen underlättar spridningen av parasiter från en fågel till en annan.
 

Anders Wirdheim

 

Källa: Lawson m.fl. 2011.Evidence of spread of the emerging infectous disease finch trichomonosis by migrating birds. Ecohealth doi: 10.1007/s10393-011-0696-8 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR