Nyheter

2014-09-29

Är ejderns tillbakagång ett hälsotecken?(5)

Ejderhonornas häckningsframgång avgörs av hur "välmatade" de anländer till häckningsplatsen. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

I det senaste numret av Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift (3/2014) diskuteras om minskad näringstillförsel till haven är orsaken till att ejdern gått kraftigt tillbaka. I Danmark har man följt populationen på Christiansø i södra Östersjön. Denna population ökade från 200 honor 1925 till cirka 3000 honor 1992. Därefter har antalet minskat via 2425 honor år 2000 till 1700 år 2010. Dessa fåglar övervintrar huvudsakligen i Vadehavet, det vill säga i sydöstra Nordsjön.

 

Tidigare studier har visat på ett tydligt samband mellan antalet övervintrande ejdrar i Vadehavet och mängden blåmusslor på bottnarna, liksom att blåmusslorna är mycket eftertraktade av ejdrarna vintertid. Ejderhonornas kondition i slutet av vintern har mycket stor betydelse för honorna eftersom de i stort sett inte äter någonting under äggläggning och ruvning. Finska undersökningar har visat att de honor som anländer till häckningsplatserna med störst reserver också lägger flest ägg och får de friskaste ungarna.

 

Med reservation för att undersökningar som baseras på statistiska samband kan vara problematiska, konstaterar de danska författarna följande:

1) det finns ett samband mellan den årliga förbrukningen av gödselmedel på danska åkrar och mängden fosfor i havet,

2) det finns ett samband mellan den årliga förbrukningen av gödselmedel och mängden blåmusslor i Vadehavet,

3) det finns ett positivt samband mellan antalet blåmusslor i Vadehavet och antalet häckande ejderhonor på Christiansø, samt

4) det finns ett tillräckligt tydligt samband mellan förbrukningen av gödselmedel och antalet räknade ejderhonor på Christiansø under perioden 1925–2010.

 

Nu finns det även teorier om andra orsaker till att ejderbeståndet minskat i Östersjöområdet. I finska skärgårdar har man kunnat visa att predationen från havsörn kan vara så stor att den ensam kan förklara den lokala minskningen. En annan teori som fått uppmärksamhet är en ökad dödlighet till följd av brist på B-vitamin (tiamin).

 

Ejderbeståndets kraftiga minskning i Östersjöområdet har väckt oro, såväl bland forskare och fågelskyddare som bland allmänheten. Men en slutsats av de danska sambanden mellan gödselspridning och antalet ejderhonor på Christiansø måste ändå bli att tillbakagången åtminstone till viss del kan ses som ett hälsotecken. Med en minskad belastning av näringsämnen i havet, blir näringsunderlaget (mängden blåmusslor) för ejdrarna också mindre.

 

(AW)

Sambandet mellan spridningen av gödselmedel på danska åkrar och antalet häckande ejderhonor på Christiansø i södra Östersjön. Källa: Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift 108 (2014):177–178.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR