Nyheter

2012-05-09

Artportalens skapare, Johan Nilsson, rikligt belönad

Vid ArtDatabankens Flora- och faunavårdskonferens i Uppsala idag fick Svalans och Artportalens upphovsman, Johan Nilsson, idag ta emot Lars Salvius-priset för 2011 på 100 000 kronor. Priset delas ut varje år för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Juryns motivering lyder: "Årets Lars Salvius-pris går till Johan Nilsson för hans arbete med Artportalen, en unik kontaktyta mellan forskarsamhället och allmänheten. Artportalen gör den kunskap som finns hos naturintresserade synlig och tillgänglig för såväl forskare som allmänhet, och stimulerar till vidare intresse för naturen."

 

 

Det kan vara värt att påpeka att Johan Nilssons arbete med Svalan (som senare utvidgades till Artportalen) började på 1990-talet med att han ville skapa ett effektivt verktyg för fågelrapportering. Genom hans engagemang på framför allt Landsort och med mycket goda datakunskaper skapade han det system som senare utvecklats och blivit ett mycket viktigt redskap för all rapportering rörande flora och fauna.

 

Sveriges Ornitologiska Förening gratulerar Johan till priset och tackar för hans epokgörande insatser.

 

/Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR