Nyheter

2015-12-17

”Artskyddet måste bli bättre i Sverige”(1)

Utred en svensk motsvarighet till det finska systemet med skadeståndskrav på dem som begår artskyddsbrott. Det föreslår Jordbruksverket i en rapport till regeringen. Ung havsörn. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Det bör utredas om Sverige ska införa ett system med skadestånd likt det Finland har för att minska artskyddsbrotten i landet. Det sägs i en omfattande rapport från Jordbruksverket till regeringen. Jordbruksverket vill även att det övervägs ett förbud mot innehav av äggsamlingar. Dessutom måste olika myndigheter samarbeta bättre med varandra för att vi ska komma åt den brottslighet som finns inom detta område.

– Men utan ekonomiska prioriteringar kommer det att ta tid innan det blir det lyft som vi från ideella sidan har önskat, säger Thomas Birkö som arbetat mycket med artskyddsbrott för det svenska fågelskyddet.

 

När ett artskyddsbrott begås finns det i regel inte något tydligt brottsoffer som kan anmäla brottet. Därför måste brottet upptäckas genom aktiva åtgärder som kontroll, tillsyn och spaning, sägs det i Jordbruksverkets beskrivning. Verket ser också en gemensam nationell ambitionsnivå för myndigheter som den enskilt viktigaste frågan för ett förstärkt arbete mot artskyddsbrott. Även kunskapsnivån måste höjas rent allmänt.

 

– De lagändringar som nämns i Jordbruksverkets rapport gällande tillstånd för äggsamlingar, förtydliganden i artskyddsförordningen och ett ersättningssystem för skador ser lovande ut, säger Thomas Birkö, ordförande i Ångermanlands Ornitologiska Förening och tidigare ledamot i SOF-BirdLifes styrelse.

– Men avgörande är att ekonomiska medel måste tillsättas för att nå de mål som Jordbruksverket satt upp.

 

SOF BirdLife har i ett par år arbetat för att det måste bli illegalt att inneha äggsamlingar. De äggsamlare som avslöjats på senare år har satt i system att omdatera äggen i samlingarna för att det ska se ut som att de samlades in innan det blev förbjudet. Detta innebär ett allvarligt kryphål som måste täppas till. Föreningen har också drivit att vi måste införa ett skadeståndssystem likt det i Finland för att ge den biologiska mångfalden ett tydligt ekonomiskt värde.

 

(AW)

 

 

SOF BirdLife har länge krävt att det ska vara olagligt att inneha äggsamlingar, även äldre sådana. Nu vill även Jordbruksverket att ett sådant förbud övervägs. Falkägg på Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR