Nyheter

2015-03-18

Återfunnen efter snart 70 år(6)

Den nyligen återfunna blåskäggiga hjälmkoloibrin (Oxypogon cyanolaemus). Foto: Carlos Julio Rojas/ProAves

 

I Colombia och västra Venezuela finns en grupp spektakulära kolibrier som kallas för hjälmkolibrier på svenska och Helmetcrests på engelska. Det finns fyra olika taxa, och efter att tidigare ha setts som lokala raser av samma art, anses de numera vara fyra olika arter. En av dessa hade inte setts på nästan 70 år, och det ansågs vara risk att den dött ut. Men för bara två veckor sedan återupptäcktes den på hög höjd i Sierra Nevada de Santa Marta i Colombia.

 

Denna bergskedja utgör världens högsta kustnära bergskedja med toppar på en bra bit över 5000 meter. Det är i alpin vegetation, så kallad páramo, som hjälmkolibrierna lever, och de fyra arterna förekommer i områden som är isolerade från varandra. Arterna är lika varandra men skiljs åt på färgen på ”skägget”, förlängda fjädrar som löper från strupen ner till övre bröstet.

 

Fyndet gjordes i samband med att två naturvårdsarbetare höll på att dokumentera följderna av lång torka och bränder i området. Den 4 mars lyckades de fotografera en blåskäggig hjälmkolibri Oxypogon cyanolaemus och såg ytterligare två individer. Deras fynd publicerades i veckan i tidskriften Conservación Colombiana.

 

Både denna art och andra fåglar som lever i páramon i detta område är hotade av tämligen intensiv boskapsskötsel. Under varje torrperiod bränns stora arealer alpin vegetation av för att ersättas av gräsmarker. De högst belägna delarna av Sierra Nevada de Santa Marta avsattes som nationalpark 1964, och 15 år sedan klassades området även som ett biosfärreservat av UNESCO. Förra året publicerade den vetenskapliga tidskriften Science en artikel där Sierra Nevada de Santa Marta National Park bedömdes som världens viktigaste område när det gäller skydd av hotade landlevande arter.

 

En utförlig artikel om fyndet och bilder på den återfunna kolibrin och dess livsmiljö finns på  www.proaves.org.

 

(AW)

 

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR