Nyheter

2013-01-21

Återfynd av ringmärkta fåglar på Irland(4)

En gammal kärrsnäppa, som ringmärktes på Nidingen i Halland i juli förra året, kontrollerades av irländska märkare 14 januari i år. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Nyligen har två återfynd, en gräsand och en kärrsnäppa, rapporterats från Irland. Båda arterna är stora återfyndsarter, men fynd på Irland är inte särskilt vanliga för någon av arterna. 

 

Gräsanden ringmärktes som ung hane vid Umedeltat i Västerbotten i juni 2009 och rapporterades skjuten vid Darver på östsidan av Irland den 28 december. Trots att vi har drygt 6300 återfynd av arten är detta den andra ringmärkta gräsand som påträffats i Irland. Det tidigare fyndet gäller en gräsand, märkt vid Ottenby, som blev skjuten 1962. Huvudparten av vinterfynden är rapporterade på kontinenten i Västeuropa och längs Englands östkust.

 

Kärrsnäppan ringmärktes som gammal fågel på flyttning vid fågelstationen på Nidingen i Halland den 16 juli 2012. Den blev kontrollerad av ringmärkare på Harpers Island, Cork, södra Irland den 14 januari 2013. För kärrsnäppa har vi fler fynd på Irland, men det senaste av de 14 som vi har, rapporterades för drygt 20 år sedan. Huvuddelen av de äldre fynden är rapporterade under perioden 1962-1985 och minskningen därefter kan mycket väl vara ett resultat av att många kärrsnäppor valt att övervintra längre norrut som ett resultat av mildare vintrar.

 

Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR