Nyheter

2016-06-10

Åtgärdsprogram för ortolansparv ger resultat i Tyskland

Ortolansparv. Foto: Björn Malmhagen

Den 10–12 maj var Gunnar Selstam och Jan Sondell från SOF-BirdLifes ortolanprojekt i Bayern i södra Tyskland för att lära sig mer om ortolansparvens krav på sin häckningsmiljö. Kunskapsutbytet blev intressant. Tyskarna kunde visa exempel på områden där ortolansparven på senare år hade expanderat trots den allmänna nedgången i Europa. Får ortolanen sina tre grundkrav tillgodosedda: sångplatser, lämplig vegetationstäckt mark för att lägga boet och dessutom öppen jord för födosöket så trivs den.

 

I Tyskland har stödåtgärder genomförts under senare år och är mer inriktade på bohabitatet än födosökshabitatet. Höstsådden av vete och korn är redan hög och tät när ortolanen anländer på våren. Därför sår man mindre ytor med vårsäd och andra vårgrödor där fåglarna kan lägga boet i. Dessutom har ortolanen lättare att födosöka i allmänt förekommande solros-, sockerbets- och majsfält där det är stort avstånd mellan raderna. Ortolansparven verkar hittills ha svarat positivt på åtgärderna. Läs vidare i en mer fullständig rapport på projektets egen sida: http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/artprojekt/projekt-ortolansparv/atgardsprogram-i-tyskland-ger-resultat/

 

(JAN SONDELL) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR