Nyheter

2011-09-27

Åtgärdsprogrammen måste stärkas – inte försvagas(1)

Fältpiplärkan förekommer, liksom åtskilliga hotade insektsarter, på sandiga hedmarker och har varit föremål för ett särskilt åtgärdsprogram. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Åtgärdsprogrammen har som ingen annan naturvårdsgren nått ut i landskapet, till markägare och brukare som reagerat mycket positivt på detta engagemang från myndigheternas sida. Det finns en lättförklarad koppling mellan arter som riskerar utrotning och konkreta åtgärder i det område som arterna finns. Många av åtgärderna har kunnat utföras av lokala lantbrukare och entreprenörer som därmed både fått inkomster och en ökad förståelse för naturvårdsfrågor. Åtgärdsprogrammen har skapat både goodwill och arbetstillfällen.
Detta skriver SOF och Sveriges Botaniska Förening i ett brev till regeringen. Bakgrunden är att anslagen till åtgärdsprogram för hotade arter och miljöer skurits ner drastiskt i Sverige under senare år. För 2011 är anslaget mindre än en tredjedel av vad det var 2008 – trots att hoten mot arterna och miljöerna knappast minskat. Därför begär föreningarna att arbetet måste intensifieras och att anslaget i ett första steg skall återställas till den nivå som gällde 2008 (85 miljoner kronor).

 

Läs skrivelsen här.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR