Nyheter

2014-11-20

Åtta nya häckfågelarter i Danmark(2)

Ägretthäger häckade för första gången i Danmark i år – två par på Saltholm. Denna individ dock fotograferad på Trönninge ängar i Halland. Foto: Göran Johansson

 

I våras inleddes arbetet med en tredje dansk häckfågelatlas. Den första genomfördes på 1970-talet, den andra på 1990-talet och nu ska den tredje genomföras åren 2014–16. Redan under det första året har man kunnat lägga åtta nya arter till den danska häckfågelfaunan. I något fall handlar det förmodligen om en tillfällig häckning, men de flesta av de nya är arter som är på expansion i Europa.

 

De åtta nya häckfågelarterna är rödhuvad dykand, ägretthäger, kungsörn, pilgrimsfalk, skräntärna, biätare, bändelkorsnäbb och nilgås. För tre av dessa (rödhuvad dykand, ägretthäger och biätare) kan etableringen troligen sättas i samband med klimatförändringarna. Alla tre arterna har expanderat sitt europeiska utbredningsområde norrut sedan 1990-talet. Rödhuvad dykand har häckat i flera år i södra Danmark och biätare i ett par år. Ägretthäger konstaterades häcka första gången i år, då två par fanns i en koloni med gråhägrar på Saltholm.

 

När det gäller skräntärnan har den snarare minskat än ökat i Nordeuropa på senare tid. I det fallet tror man i stället att det handlar om att svenska fåglar invandrat till Danmark på grund av att de haft dålig häckningsframgång på sina tidigare skånska häckplatser.

 

Kungsörnen har inte häckat i Danmark i historisk tid. Det har däremot pilgrimsfalken gjort. Den fanns fåtaligt i landet fram till biocidkatastrofen på 1950- och 1960-talen, då rovfåglar i toppen av näringskedjorna drabbades hårt av jordbruksgifter. För båda arterna anger man nu minskad förföljelse och minskad giftbelastning som orsaken till att de etablerat sig i landet. Det finns för närvarande tre kungsörnsrevir och cirka 15 par häckande pilgrimsfalkar.

 

Bändelkorsnäbben får sägas vara ett mycket oväntat tillskott till den danska häckfågelfaunan. Men etableringen är troligen tillfällig och en följd av den stora invasionen under vinterhalvåret 2011/2012. ”En halv snes par er fundet i år”, vilket på svenska betyder ett dussin par.

 

Det sista tillskottet till den danska fågelfaunan är inte alls lika välkommet som övriga arter. Nilgåsen betraktas snarare som en invasiv (och oönskad) art sedan den planterats in i Europa. Den häckar numera både på Själland och Fyn samt på flera platser i Jylland.

 

(AW)

Till skillnad från de övriga sju nya häckfåglarna kan inte nilgåsen sägas vara välkommen i Danmark. Den betraktas som invasiv eftersom den inte hör hemma i Europa. Här två ungfåglar. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR