Nyheter

2014-11-11

Avgörande beslut för Europas gamar(5)

Gamar av släktet Gyps, dit gåsgamen hör, har visat sig vara särskilt känsliga för diklofenak. I Indien har mer än 95 procent av tre olika Gyps-arter försvunnit på grund av medlet. Gåsgam i Spanien. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Trots att läkemedlet diklofenak varit nära att utrota flera av Asiens gamarter, tilläts veterinärt bruk av medlet i Europa förra året. Men efter en intensiv kampanj från BirdLife-partners i Europa ska den Europeiska läkemedelsmyndigheten (The European Medicines Agency – EMA) lämna ett nytt yttrande i slutet av denna månad – och förhoppningen är att det blir ett förbud mot veterinär användning.

 

Diklofenak är ett antiinflammatoriskt läkemedel med omfattande användning inom humanmedicinen. För ett par decennier sedan började man även använda medlet för veterinärt bruk i Indien och angränsande stater i södra Asien. När sedan Indiens gamar dog som flugor, dröjde det länge innan det stod klart att det fanns ett samband mellan medicinen och fågeldöden. Men det visade sig att diklofenak är oerhört giftigt, framför allt för gamar av släktet Gyps men även för örnar. Innan medlet förbjöds för veterinärt bruk i Indien och tre av dess grannstater, hade drygt 95 procent av områdets gamar dött.

 

Gamarna får i sig ämnet när de äter av kadaver från djur som tidigare behandlats med diklofenak. Medlet har på senare år också getts till kreatur i en del afrikanska länder, även där med dokumenterat hög dödlighet bland gamar som följd.

 

Med detta som bakgrund kom det som ett slag i ansiktet på europeiskt fågelskydd när veterinärt bruk av diklofenak tilläts i några länder i Europa. Det får idag användas på svin, nötkreatur och hästar i Spanien, Italien och Estland samt på hästar i Tjeckien och Lettland. Bakom marknadsföringen i Europa står ett italienskt företag (Fatro) som lyckats utnyttja ett kryphål i EU:s regelverk.

 

BirdLife i Europa och dess nationella partners har arbetat hårt för ett förbud även här. Kampanjen har fått stor uppslutning, och till slut lyckades man även övertyga EU-kommissionen. Kommissionen har nu officiellt begärt ett yttrande från Europeiska läkemedelsmyndigheten om vilka risker diklofenak kan innebära för gamar. Ännu är inte sista ordet sagt, men mycket tyder på att BirdLifes enträgna arbete kommer att leda till ett förbud mot veterinär användning i Europa.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR