Nyheter

2011-06-27

Både upp och ner för rödnäbbad trut i Medelhavet(1)

: Rödnäbbad trut, fotograferad på Mallorca av Bo Ekberg.

Både upp och ner för rödnäbbad trut i Medelhavet

Medan det går bra för rödnäbbad trut i de västra delarna av Medelhavet, går det betydligt sämre i öster. Det gäller särskilt i Grekland, där beståndet minskat från uppemot 900 par i slutet av 1990-talet till bara ca hälften idag. Flera kolonier har försvunnit och i andra har antalet häckande fåglar reducerats markant.
Orsakerna till den snabba och ganska plötsliga tillbakagången är ännu oklara, men man vet att på längre sikt har rödnäbbad trut missgynnats av överfiske samt av predation på ägg och ungar från råttor och medelhavstrutar. Ännu en orsak till ökad dödlighet är långrevsfiske (long line fishing). Precis som många andra havslevande fåglar fastnar rödnäbbade trutar när de försöker ta de beten som används som agn på de ofta flera kilometer långa revar som dras efter fiskebåtar.
I ett pågående LIFE Nature-projekt studeras nu orsakerna till nedgången, och förhoppningen är att man även skall finna metoder att vända den negativa utvecklingen för denna symbolart för Medelhavets natur. Rödnäbbad trut är endemisk för Medelhavet, och länge fanns den huvudsakligen i de östra delarna av detta hav. På 1960-talet etablerade den sig även i västra Medelhavet, och där finns numera huvuddelen av dagens totala bestånd, drygt 20 000 par.
I Vår Fågelvärld 8/2009 finns det mera att läsa om rödnäbbad trut (se pdf-fil) . Notera dock att den artikeln skrevs innan den dramatiska nedgången i Grekland blev känd.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR