Nyheter

2012-07-10

Bakslag för miljötänkande inom EU-kommissionen

Miljön och naturvården har inte gjort några framsteg inom EU under president Manuel Barrosos andra period. Det är snarare tvärtom! Det konstaterar Green 10, en sammanslutning av Europas tio största miljö- och naturvårdsorganisationer. I Green 10 ingår bl.a. BirdLife International, WWF, Greenpeace och Jordens Vänner. De 13 kommissionärer som hanterar frågor om miljö och natur får nästan genomgående dåliga betyg, och slutsatsen blir att EU-kommissionen blivit sämre på miljötänkande än tidigare.

  

Det paradoxala är att samtidigt som EU-kommissionen insett den starka kopplingen mellan en sund miljö och ekonomisk välfärd har de konkreta åtgärderna blivit färre. Man har också misslyckats med att reformera de båda riktigt stora miljöbovarna, fiske- och jordbrukspolitiken. Därför får fiskeripolitiken bara 4,5 poäng på en tiogradig skala och jordbrukspolitiken endast 3,5 poäng.

  

De tio miljöorganisationerna i Green 10 konstaterar att EU-kommissionen så här långt misslyckats med att införa en långsiktigt hållbar politik och i stället fortsatt att stimulera kortsiktiga vinster inom olika branscher. Därför presenterar också Green 10 rekommendationer gällande åtgärder för att långsiktigt kunna hantera utmaningar inom ekonomi, klimat och resursutnyttjande.

Rapporten finns att hitta här: http://www.green10.org/docs/2012commissionreview.pdf

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR