Nyheter

2015-03-26

Bättre kontroll av utplantering av änder önskvärd(6)

Utplantering av farmade gräsänder kan vara negativt för den vilda populationen. Årligen planteras det ut mer än en kvarts miljon gräsänder i Sverige för jaktändamål. Foto: Anders Wirdheim

 

Det bör övervägas en lagändring som innebär skyldigheter att rapportera antal, härkomst och utsläppsplatser för uppfödda gräsänder. Det är en av slutsatserna i en stor studie av hur människan påverkar en art genom utplanteringar. Studien har gjorts vid SLU i Sverige men omfattar hela Norden.

 

Mer än tre miljoner gräsandungar planteras varje år ut för jaktändamål i Europa. I Sverige handlar det om minst 250 000 per år. Enligt den nya studien från SLU finns det tecken på att utplantering av uppfödda gräsänder är negativt för arten – även om de allra flesta som fötts upp i fångenskap inte överlever fram till nästa häckningssäsong.

 

I avhandlingen konstateras att statusen för gräsanden i de nordiska länderna är bra, men att ett gränsöverskridande samarbete behövs för att på ett bra sätt kunna övervaka hela den europeiska populationen.

 

Vilda och farmade änder skiljer sig åt vad gäller både flyttningsmönster och livslängd. En farmad gräsand flyttar generellt kortare och har ett kortare liv än en vild gräsand. Näbben på farmade gräsänder är också i genomsnitt bredare, högre och kortare än hos vilda änder, och det finns även genetiska skillnader mellan farmade och vilda. Andra undersökningar har visat att gener som är specifika för farmade gräsänder nu även spridits till vilda populationer, vilket kan innebära en försämrad livsduglighet hos de vilda fåglarna. Risken för spridning av dessa gener begränsas dock av att det endast är få farmade gräsänder som överlever till nästa häckningssäsong.

 

Om änderna föds upp i en miljö som liknar dess naturliga, ökar deras chanser till hög överlevnad efter frigivning. Å andra sidan skulle de vilda änderna gynnas om uppfödningen inriktades mot att släppa ut individer med sämre utsikter till överlevnad.

 

Från SOF-BirdLifes sida har vi sedan länge krävt en mycket bättre kontroll av utsättningen av både gräsänder och andra farmade fåglar än vad som är fallet idag. Det bör införas krav på obligatorisk rapportering av antal utsatta fåglar, deras ursprung och var de planteras ut.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR