Nyheter

2014-04-04

Bekämpningsmedel hotar fåglar i jordbrukslandskapet(2)

När såg du en rapphöna senast? Det är en fågelart som minskat kraftigt i Sverige, till stor del på grund av att bekämpningsmedel i jordbruket slår ut de insekter ungarna lever av. Foto: Tomas Lundquist/N

 

Den omfattande användningen av växtskyddsmedel i jordbruket orsakar allt större skador på fåglar. Det är slutsatsen i en ny tysk studie som gjorts på uppdrag av den tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket. Bland andra arter har rapphönor, sånglärkor och gulsparvar svårt att hitta föda eftersom de kemikalier som används idag inte enbart dödar skadeinsekter utan i princip alla insekter. Dessutom dödar ogräsmedel de växter som många insekter är beroende av. Forskarna bakom rapporten ser ändå möjligheter att värna den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, men då måste förlusterna kompenseras av både mark i träda och områden där inga bekämpningsmedel är tillåtna. Där kan fåglar, fjärilar, bin och andra insekter få en fristad.

 

I dagens moderna jordbrukslandskap dör ofta fågelungar på grund av svält. Föräldrarna hittar helt enkelt inte tillräckligt med mat eftersom bekämpningsmedel tagit död på i stort sett alla insekter. En annan faktor som visat sig påverka markhäckande fåglar negativt är bruket av fungicider, det vill säga medel mot svampsjukdomar. Dessa har gjort det möjligt att så tätare än tidigare, vilket missgynnat fåglarna.

 

Forskarna bakom rapporten anser inte att förbud mot bekämpningsmedel är någon framkomlig väg. Därtill är dagens jordbruk alltför beroende av kemikalier. Däremot är olika former av kompensationsåtgärder nödvändiga. Remsor av fri växtlighet, mark i träda och partier med gles sådd kan bidra till att värna den biologiska mångfalden i dagens intensiva jordbruk. Många av dessa metoder finns redan i programmen för miljöåtgärder inom jordbruket, men de måste användas mera än idag.

 

I rapporten sägs också att arbetet för att minska jordbrukets beroende av bekämpningsmedel måste öka. Det är också ett klart definierat syfte med EU:s ramdirektiv om ”Hållbar användning av bekämpningsmedel”. Ekologisk odling har redan visat att det är möjligt att nå långt i stort sett utan kemiska växtskyddsmedel.

 

Omkring 100 000 ton bekämpningsmedel sprids på åkrar, vallar, vingårdar och i fruktträdgårdar i Tyskland varje år. Enligt de regelverk som finns får växtskyddsmedel endast användas i enlighet med goda jordbruksmetoder, och de får inte orsaka några skadliga effekter på biologiska mångfalden. Men såväl i Tyskland som i övriga Väst- och Nordeuropa minskar de fågelarter och andra organismer som är knutna till jordbrukslandskapet.

 

Rapporten finns i en engelskspråkig version här:

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_30_2014_protection_of_biodiversity.pdf

 

(AW)

Sånglärkan är en annan art som missgynnas kraftigt av det omfattande bruket av bekämpningsmedel i dagens jordbruk. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR